Dembra: Fem skoler avsluttet kurs mot antisemittisme og rasisme

Fem ungdomsskoler har i vår avsluttet kursopplegget Dembra. Kurset støtter skolene i deres arbeid mot antisemittisme og antisemittisme, gjennom samlinger for lærerne og veiledning av lokale prosjekter.

Uranienborg skoles team i arbeid på den avsluttende samlingen. Fra venstre: Randi Flesland (rektor), Peder Nustad (kursholder), Eystein Eriksen, Bjørnar Gundersen og Anne Førde.

Undervisningstilbudet Dembra, Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme, tar utgangspunkt i den enkelte skoles erfaringer med fordommer og negative oppfatninger om ulike grupper. Lærere og skoleledere finner selv fram til aktiviteter som kan bidra til forebygging på skolen. Alle lærerne på skolen får kurs i aktuelle teamer, til inspirasjon og faglig fornyelse.

Første runde med ungdomsskoler var Hosletoppen (Bærum), Bingsfoss (Sørum), Uranienborg (Oslo), Skullerud (Oslo) og Groruddalen (Oslo). Deltakerne selv mente at har kurset har gitt økt bevissthet om fordommer og gruppefiendlighet, sammen med inspirasjon til å prøve ut nye metoder i arbeidet mot rasisme og antisemittisme.

Fra oppstart høsten 2013 har skolene utviklet forebyggende aktiviteter til egen skole, noen av dem er avsluttet, noen fortsetter utover prosjektperioden. Mange av skolene har tatt fatt i bruken av skjellsord på sin skole. Gjennom kursopplegget har det kommet fram at bruken av ord som "homo" og "hore" er utbredt, og flere steder hører lærerne også "jøde" som skjellsord. Samtidig er det disse ordene flest elever mener er uakseptable.

Flere av skolene har fokusert på fordommer og gruppefiendtlighet i undervisningen av ulike fag, gjerne sammen med arbeid på tematiske dager som Holocaust-dagen 27. Januar og Dignity Day 15. oktober. Skullerud skole har startet et arbeid med utviklingen av en «Code of conduct», som også skal inkludere hvordan vi behandler hverandre og bruken av skjellsord. Groruddalen skole tok opp aktuelle problemstillinger i en vennskapsuke før jul.

På den avsluttende kurssamlingen ble skolenes utbytte av Dembra evaluert. Deltakernes vurderinger er at kursopplegget først og fremst har medvirket til en bevisstgjøring om fordommer og gruppefiendtlighet, og verdien av demokratisk deltakelse for å motvirke disse fenomenene. Deltakerne har dessuten satt stor pris å møte og utveksle erfaringer med lærere og ledere fra ulike skoler. Flere ga uttrykk for at samlingene på skolene har vært et løft for lærerne, at de bedre får knyttet skolehverdagen sammen med skolens formål om å bidra til deltakelse og demokratisk dannelse. Skolene har blitt verdsatt at kursopplegget har gitt tid og rom til å sitte ned og lage aktivitetsplaner uten forstyrrelser. Samtidig ga flere av deltakerne uttrykk for at de opplevde at prosjektperioden var kort, og etterlyste oppfølging i videreføringen av det forebyggende arbeid ved skolene.

Samtidig som første runde avsluttes, er andre runde med Dembra godt i gang med skolesamlinger og lokale aktiviteter. Tredje og siste runde gjennomføres høsten 2014. Her er det fortsatt åpent for skoler som ønsker å delta. Prosjektleder for Dembra, Peder Nustad, forteller at erfaringene fra første runde alt er brakt videre inn i andre og tredje runde. – Skolene har satt særlig pris på muligheten for diskusjon og utveksling med andre skoler. Derfor har vi nå gitt større rom for dette. Vi har også fulgt råd om å veksle mellom bakgrunnsstoff og konkrete metodiske tips som lærerne kan bruke i sin hverdag.

Dembra er støttet av Utdanningsdirektoratet, og gjennomføres av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (ILS) og Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC).

Publisert 7. apr. 2014 11:57 - Sist endret 24. mars 2022 11:59