Villa Grandes bunker åpnet

- Dette er en unik del av vår krigshistorie og det er vår plikt også å bevare og vise frem de mindre hyggelige minnene fra de mørke årene. Dette sa riksantikvar Jørn Holme da han stod for den offisielle åpningen av Villa Grandes bunker fra Quislings tid.

- Vi er stolte over å vise frem bunkeren på Villa Grande, sier Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret. Foto: HL-senteret

Åpningen fant sted under et større arrangement tirsdag 10. juni. Riksantikvaren la vekt på at bunkeren er enestående i sitt slag og et sterkt minne fra tiden da Norge var under nazistisk styre. Bunkeren, som ble bygget da Quisling ble ministerpresident og flyttet til Villa Grande, har de siste seks måneder blitt rehabilitert og man har stoppet rundt 70 års utvikling av rust og råte. Norges eneste bunker av denne type vil nå åpnes for publikum med guidede omvisninger. I bunkeren vises nå også utstillingen "Det femte rommet", om Nasjonal Samling, Vidkun Quisling og hans residens «Gimle» - som Villa Grande ble kalt under krigen. Utstillingen er laget av HL-senterets seniorforsker Terje Emberland og er et samarbeid med Kulturhistorisk Museum.

HL-senterets direktør Guri Hjeltens understreket i sin tale at det er viktig for senteret at man nå ser på Villa Grandes historie fra 1917 og frem til i dag -  og at bunkeren kan fortelle andre historier, supplerende historier om okkupasjon, overgrep, misbruk, undertrykkelse – og mye mer.

- Bunkeren er et historisk objekt i seg selv. Det er en fysisk opplevelse å gå ned i den, lukt og luft og temperatur. 17 trapper tar oss ned til en tidsmaskin fra en vanskelig tid. Men gjennom den av Riksantikvarens anbefalte forsiktige istandsetting, er bunkeren blitt bevart som et kulturminne. Vi er stolte av å vise dette frem, påpekte Hjeltnes i sin tale.

- Vi har ikke restaurert den eller tilbakeført tilbake til slik den var ved verdenskrigens slutt. Vi kan se etterkrigstidens forfall, samtidig som mye er inntakt fra okkupasjonsårene. Bunkeren er nennsomt sikret. Besøkende risikerer ikke lenger å få ting i hodet, henge fast i en ledning, en rusten krok, eller skjære seg på et løst hengsel. Rust og råte er stoppet. Utrolig dyktige håndverkere har gjort det slik at vi kan se hva som er nåtid og fortid - og friskt treverk holder oppe gammelt treverk. Håndverkerne, som i seks måneder har arbeidet nede i 80 prosents fuktighet og fem grader, forteller om hvordan de har opplevd å gå ned i fortiden. Ja, det er håndverkerne som har gitt oss ordet – at bunkeren er HL-senterets tidsmaskin, sa Hjeltnes.

 

Error: resource not found: /aktuelt/2014/bunkerapnet/bunkerapning
Publisert 11. juni 2014 13:24 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44