Brandengen skole fikk Benjaminprisen 2013

Spesielt god undervisning om rasisme og diskriminering til de aller yngste elevene var en av grunnene til at Brandengen skole i Drammen i dag fikk Benjaminprisen 2013. Mange gledet seg sammen med forventningsfulle skoleelever da skolen fikk overrakt prisen av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fra venstre: Rektor Gro Tveten, elevrådsleder Tonje Malin Zineb Hjelle Rhrich, juryleder Guri Hjeltnes og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Jeg håper at andre skoler i Norge lar seg inspirere og motivere av det arbeidet dere legger ned i kampen mot rasisme og diskriminering. Brandengen er et eksempel til etterfølgelse, og jeg håper dere virkelig er stolte over hva dere får til, sa kunnskapsministen i over-rekkelsestalen. Brandengen er en barneskole med ca. 450 elever fra 1. – 7. klasse. Skolens slagord er «mangfold og mestring i mulighetenes skole!» Rektor Gro Tveten uttrykte ydmykhet da hun tok imot prisen: – Jeg ville aldri våget å ta imot prisen hvis jeg ikke hadde visst at alle på skolen samarbeider om denne utfordringen.

 

Juryens begrunnelse

- Det er utfordrende å undervise om rasisme og diskriminering blant de aller yngste elevene, men Brandengen har møtt denne utfordringen på en eksemplarisk måte, sier juryens leder og direktør ved HL-senteret, Guri Hjeltnes. - Vinnerskolens bevisste arbeid gjennomsyrer den daglige undervisningen, inkluderer både elever, lærere, ledelse og foreldre, og er synlig gjennom hele skoleåret. Arbeidet vitner om en forpliktelse til å kjempe mot rasisme og diskriminering og gjør Brandengen skole til årets verdige vinner av Benjaminprisen, heter det i juryens begrunnelse.

 

Flere sterke kandidater

- Det var mange gode kandidater til prisen i år, og i tillegg til Brandengen vil jeg særlig få trekke frem Bjørnholt skole i Oslo og Sjøvegan videregående i Salangen, sier juryleder Guri Hjeltnes. Hun synes det er gledelig å se at så mange skoler rundt omkring i landet har arbeid mot rasisme som en viktig del av sitt daglige arbeid.

 

Hva er Benjaminprisen?
Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept da han var 15 år gammel, 26. januar 2001, av erklærte nynazister. En vinnerskole skal arbeide grundig og langsiktig med temaene, skal involvere alle skolens aktører og være synlig både i skolen og i lokalmiljøet.

 

Benjaminprisens jury har bestått av Marit Hermansen (lærer og Benjamin Hermansens mor) og representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. Direktør ved Senter for studier av Holocaust og Livssynsminoriteter, Guri Hjeltnes har ledet juryens arbeid. Senterets undervisningsavdeling er fast sekretariat for prisen.

Publisert 28. jan. 2014 14:05 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44