Formidling på YouTube

I anledning oppstarten av HL-senterets  forelesningsrekke "Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945" ved UiO er det blitt produsert en video som en introduksjon til temaet fascismen i Norge før dannelsen av Vidkun Quislings Nasjonal Samling i 1933. Formidler er seniorforsker Terje Emberland ved HL-senteret.

Bevegelser som omtales, er Samfundsvernet, Fedrelandslaget, Den Nasjonale Legion, Norsk Folkereisning, Den Nordiske Folkereisning og Norges Nasjonalsosialistiske Arbeiderparti (NNSAP). Klikk på bildet for å se videoen:

Les mer om forelesningsrekken

Publisert 21. aug. 2013 13:53 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44