Millionstøtte til HL-senteret

Dette er en gledens dag for senteret, sier direktør Guri Hjeltnes. - Med de 20 millioner kronene som HL-senteret har fått gjennom det reviderte statsbudsjettet i dag, får vi anledning til å gjennomføre flere etterlengtede satsinger.

Opprinnelig ble det søkt om 5 millioner over fire år, men senteret får altså i stedet hele summen samlet nå. – Det gir selvsagt et godt fraspark for det store arbeidet som nå må gjøres på HL-senteret.

Midlene vil først og fremst fordeles på tre felt: påkrevet vedlikehold og modernisering av den permanente Holocaust-utstillingen; oppgraderingen vil gjøre utstillingen mer interaktiv og i dialog med publikum. For det andre kommer en én-etasjes fløy som skal huse en minoritetsutstilling. For det tredje vil bunkeren som Quisling anla under krigen, utredes for bruk til temporære utstillinger og være et historisk objekt og en attraksjon i seg selv. Et nytt underjordisk inngangsparti og heis skal forbinde bunkeren med minoritetsutstillingen og derigjennom med Holocaust-utstillingen.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Oppslag i Aftenposten 7. mai 2013

Publisert 7. mai 2013 19:18 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44