UTLYSNING: mastergradsprosjekter

HL-senterets prosjekt «Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt», finansiert av Norges Forskningsråd, utlyser to mastergradsprosjekter. Prosjektene inkluderer et ettårig mastergradsstipend og tilbud om arbeidsplass ved HL-senteret. Søknadene blir vurdert av en fagkomité bestående av to personer.

Prosjektbeskrivelse på maksimalt fire sider, CV og vitnemål fra relevant utdanning sendes til Ann Elisabeth Mellbye, a.e.l.mellbye@hlsenteret.no

 

Søknadsfrist: 15. februar

Ønsket start: 15. mars


Masterprosjekt 1: Arrestasjonene av lærerne og jødene

Veileder: Odd-Bjørn Fure

Arrestasjonene og deportasjonene av lærerne og jødene hadde flere likheter. Begge grupper ble arrestert av norsk personell uten tegn til større organiserte protester fra politiets side. Samtidig var det betydelige forskjeller, ikke minst når det gjelder hvor åpenlyst arrestasjonene ble gjennomført, og hvor store protester og oppmerksomhet de resulterte i. Prosjektet skal både kartlegge likhetstrekk og forskjeller i arrestasjonene av de to gruppene og i reaksjonene på de to aksjonene. Et sentralt punkt i analysen av forskjeller, er spørsmålet om nordmenn brydde seg mer om lærerne enn om en nasjonal minoritet, eller om måten aksjonene mot jødene ble gjennomført på gjorde det vanskeligere å protestere på samme måte som det ble gjort overfor arrestasjonene av lærerne. 

Masterprosjekt 2: Politiet og fortiden

Veileder: Terje Emberland

Prosjektet søker å kartlegge hvordan politiet etter krigen bearbeidet den vanskelige dobbeltrollen det hadde hatt under okkupasjonen, da en potensiell funksjon som skjold for den norske befolkningen måtte betales for med utstrakt samarbeid med den nazistiske okkupasjonsmakten, inkludert forfølgelse og arrestasjon av utsatte grupper. Masterprosjektet skal gjennomgå politiets egen etterkrigslitteratur og analysere hvordan deres innsats og historie under krigen ble framstilt og tolket i ettertid. Sentrale spørsmål blir å analysere hvilke aktører som kommer til orde, hvilke hendelser det blir snakket om, og om visse temaer blir mer eller mindre systematisk unngått.

Publisert 14. jan. 2013 14:43 - Sist endret 28. feb. 2013 13:43