Fire statsråder på HL-senteret fredag 1. februar: Slagplan mot antisemittisme

Statsrådene Kristin Halvorsen ved Kunnskapsdepartementet, Grete Faremo ved Justis-og beredskapsdepartementet, Inga Marte Thorkildsen ved Barne- og likestillingsdepartementet og Rigmor Aasrud ved Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet besøkte HL-senteret fredag 1. februar.

Hensikten med besøket var oppfølging av anbefalingene i rapporten ”Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdning til jøder og andre minoriteter” som ble presentert våren 2012.

”Slagplan mot antisemittisme”

De fire anbefalingene gjaldt kunnskapsutvikling og undervisning; videre arbeid med holdningsundersøkelser; registrering av hatkriminalitet motivert av antisemittisme og dokumentasjon av erfaringer med antisemittisme. Tiltaksplanen ”Slagplan mot antisemittisme”, der disse anbefalingene var samlet, ble presentert på møtet.

Responsen fra statsrådene og dialogen på møtet var svært positiv. Blant annet bebudet kunnskapsminister Kristin Halvorsen midler til opprettelse av en stilling som skal bidra til undervisning om og forskning på antisemittisme. Se pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2013/statsrader-besokte-holocaust-senteret.html?id=713281
 

Skoleelever møtte statsråder i Holocaustutstillingen

Et viktig ledd i besøket var også å følge to skoleklasser i utstillingen – en fra Rælingen skole og en fra Steinerskolen. De to klassene var på vanlig skolebesøk med opplegg fra undervisningsavdelingen. Både statsrådene og media fulgte  elevene i deres arbeid i Holocaust-utstillingen med å bearbeide og beskrive sine opplevelser og tanker omkring de alvorlige temaene.

-Vi er glade for at flere av Regjeringens medlemmer møtte skoleelever og ble bedre kjent med HL-senteret, sier direktør Guri Hjeltnes.

Error: resource not found: /aktuelt/2013/statsrader-februar-

 


 

Publisert 1. feb. 2013 16:55 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44