Utlysing av mastergradsstipend ved HL-senteret

HL-senteret utlyser et ettårig mastergradsstipend knyttet til forskningsprosjektet ”Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt”, finansiert av Norges Forskningsråd.

Stipendiet er ment å omfatte skriveperioden og innebærer tilbud om arbeidsplass og deltakelse i et integrert forskningsmiljø på HL-senteret. Søknadene blir vurdert av en fagkomité bestående av to personer.

Prosjektbeskrivelse på maksimalt tre sider, CV og vitnemål fra relevant utdanning sendes til Ann Elisabeth Mellbye, a.e.l.mellbye@hlsenteret.no

For spørsmål kontakt prosjektkoordinator Øystein Hetland, oystein.hetland@hlsenteret.no

Søknadsfrist: 1. september

Masterprosjekt: Arrestasjonene av lærerne og jødene

Veileder, HL-senteret: Odd-Bjørn Fure

Arrestasjonene av lærerne og jødene hadde flere likheter. Begge grupper ble arrestert av norsk personell uten tegn til større organiserte protester fra politiets side. Samtidig var det betydelige forskjeller, ikke minst når det gjelder hvor åpenlyst arrestasjonene ble gjennomført, og hvor store protester og oppmerksomhet de resulterte i. Prosjektet skal både kartlegge likhetstrekk og forskjeller i arrestasjonene av de to gruppene og i reaksjonene på de to aksjonene. Et sentralt punkt i analysen er om nordmenn brydde seg mer om lærerne enn om en nasjonal minoritet, eller om måten aksjonene mot jødene ble gjennomført på gjorde det vanskeligere å protestere på samme måte som det ble gjort overfor arrestasjonene av lærerne.

 

Publisert 30. mai 2013 11:19