Israel Gutman in memoriam

1. oktober døde en av de mest betydningsfulle og respekterte Holocaust- og antisemittismeforskere – Israel Gutman – 90 år gammel i Jerusalem.

Israel Gutman vitner under rettssaken mot Eichmann i 1961. Kilde: Israel National Photo Collection

Gutman kom til verden i Warszawa i mai 1923. Etter Hitler-Tysklands overfall på Polen ble han internert i Warszawa-gettoen hvor han mistet sine foreldre og sin eldre søster. Han kjempet under gettooppstanden mot nazistene, ble deportert til dødsleiren Majdanek og derfra til Auschwitz. Med en av «dødsmarsjene» ble han sendt videre til Mauthausen.

Etter frigjøringen kom Gutman til Italia og derfra illegalt til Israel, hvor han var en av de første som dokumenterte Holocaust utfra ofrenes synsvinkel. I 1975 tok han doktorgraden ved Hebrew-Universitetet i Jerusalem med et arbeid om det jødiske undergrundsarbeidet i Warszawa-gettoen. Deretter virket han som dosent og senere professor. Han var blant grunnleggerne av Yad Vashem og i perioden 1993-96 leder av International Institute of Holocaust Research ved Yad Vashem. Han var også gjesteprofessor ved University of California og kreert til æresdoktor ved flere internasjonale universiteter.

Grunnleggende for Gutmans forskning var: «I wrote in such a way that it could not be known that I took part in the events. I also do not think that I was anything special. I tried to document in a focused way what happened, as a researcher of the period.» Listen over Gutmans publikasjoner angående Holocaust, antisemittisme i Polen og jødisk motstand under annen verdenskrig er lang: Hans forskning begynte med en avhandling om lederen av jøderådet i Warszawa, Adam Czerniakow. Blant hans mer enn 30 publikasjoner er de mest kjente: The Jews of Warsaw 1939-1943. Ghetto-underground-revolt (1982), Nolte and Revisionism (1988), The Jews of Poland Between Two World Wars (sammen med Ezra Mendelsohn og andre, 1989), Unequal Victims. Poles and Jews in World War Two (1986), Resistance: The Warsaw Death Camp (1994). Han var også redaktør for de bindsterke verkene Encyclopedia of the Holocaust (1990) og The Encyclopedia of the Righteous among the Nations (siden 2004), samt Emanuel Ringelblum – The Man and the Historian (2010).

Gutman var dessuten initiativtager til tallrike konferanser og har gitt meget verdifulle impulser til forskningen, også som veileder fremmet han nye generasjoner av Holocaust- og antisemittismeforskere. Han befant seg som forsker ikke i noe «elfenbenstårn», derimot var populariseringen av forskningen via skolebøker et viktig aspekt for ham.

Som forsker, mentor og forfatter vil han bli dypt savnet.

Publisert 10. okt. 2013 09:44 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44