Fulltegnet lærerkurs på HL-senteret

42 lærere deltok på HL-senterets kurs "Europas totalitære tidsalder" 9. og 10. april. Deltakerne kom fra videregående skoler i Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark, Aust-Agder og Rogaland.

Fra konferansesalen på HL-senteret. Foto: HL-senteret

Kurset belyste nazismen og kommunismen i mellomkrigstiden i sammenheng. Noe av det deltakerne fikk høre om, var "Veien fra Weimar til Auschwitz og videre til Pankow" med Dag Einar Thorsen, "Hungersnød og terror under Stalin" med Johannes Due Enstad, og "SS-generasjonen" med Øystein Hetland.

 

Publisert 15. apr. 2013 14:08 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44