Nytt navn og ny hjemmeside for internasjonalt Holocaust-samarbeid

Norge er en del av et samarbeid mellom 31 land for å fremme undervisning, forskning og erindring om Holocaust, International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). De nye hjemmesidene gir omfattende informasjon om nettverket og arbeidet i de ulike medlemslandene.

Logoen til International Holocaust Remembrance Alliance er designet av Daniel Liebeskind, kjent blant annet som arkitekten bak Det jødiske museet i Berlin.

IHRAs nye hjemmesider - www.holocaustremembrance.com - ble lansert denne uken. Her er store mengder informasjon både om nettverket og aktivitet i medlemslandene tilgjengelig. Sidene gir enkel tilgang til retningslinjer, informasjon og tips om temaer som blant annet hvordan undervise om Holocaust, hva når øyenvitnene ikke lenger lever, Holocaust og folkemord, og minnedager for Holocaust.

I 1998 tok Göran Persson initiativet til Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance, forkortet ITF eller Holocaust Task Force. Sverige, Storbritannia og USA var de tre første medlemslandene. Samarbeidet har vært svært vellykket, og består i dag av 31 medlemsland, inkludert Norge. Skiftet av navn til International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) ble vedtatt i 2012, som en del av tilpasningen til veksten og den økte innflytelsen til samarbeidet.

IHRAs basisdokument er Stockholmserklæringen, vedtatt på et internasjonalt forum om Holocaust avholdt i Stockholm 27.-29. januar 2000. Norge ble medlem av nettverket i 2003. I UDs delegasjon er HL-senteret representert med direktør Guri Hjeltnes (arbeidsgruppen for forskning) og formidler Peder Nustad (arbeidsgruppen for undervisning).

Publisert 5. mars 2013 11:32 - Sist endret 25. okt. 2018 22:19