HL-senteret skal utrede historien om norske rom under Holocaust

Hva skjedde med norske rom under Holocaust? Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) skal nå utrede historien om rom under annen verdenskrig. Utredningen gjennomføres på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). - Et historisk viktig oppdrag for vår forskning, sier Guri Hjeltnes, direktør for HL-senteret.

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og direktør Guri Hjeltnes på HL-senteret tirsdag formiddag.

I 1934 ble en gruppe på 68 norske rom stoppet på grensen mellom Tyskland og Danmark. Norske myndigheter hadde gitt beskjed om å avvise alle rom som prøvde å komme til Norge. Deres norske pass ble ikke godkjent. Mange norske rom ble senere internert i oppsamlingsleire og sendt videre til konsentrasjonsleire. Bare et fåtall overlevde.

- Historien om rom under Holocaust er lite kjent. Vi ønsker derfor å utrede historiske forhold knyttet til rom og annen verdenskrig, og særlig hva som hendte med norske rom. Dette er viktig for vår felles forståelse av Holocaust og for norske rom som ble rammet, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- HL-senteret er stolte over dette viktige oppdraget. Historien om norske rom i mellomkrigstiden og under annen verdenskrig har i stor grad ligget uutforsket. Det er særdeles viktig å sette forskningens lupe på dette historiske feltet, understreker HL-senterets direktør Guri Hjeltnes. Hun mottok oppdraget fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, da han besøkte HL-senteret tirsdag formiddag.

Utredningen skal inkludere en oversikt over hvor norske rom ble drept, og hvem disse var. Den vil også gi en oversikt over politikken overfor rom i perioden før og etter annen verdenskrig. HL-senteret vil hente informasjon fra norske og utenlandske arkiver. Gjennom forskningsprosjektet vil det også bli gjort intervjuer med norske rom som er etterkommere av de som overlevde Holocaust.

Utredningen er et ett-årig forskningsprosjekt. Oppdraget er tildelt HL-senteret etter en ordinær anbudsprosess.

For ytterligere informasjon:

Direktør Guri Hjeltnes, mobil: 452 30 353, epost: guri.hjeltnes@hlsenteret.no.
Spesialrådgiver Even Trygve Hansen, mobil: 901 04 131, epost: e.t.hansen@hlsenteret.no

 

Error: resource not found: /aktuelt/2013/rom-holocaust

Publisert 3. des. 2013 12:51 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44