Lansering av Dembra: Skolene styrker beredskapen mot antisemittisme og rasisme

I dag lanserte kunnskapsminister Kristin Halvorsen kursopplegget Dembra - Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme. Fem skoler i østlandsområdet skal i det neste halve året delta på dette prosjektet, som skal styrke skolens innsats mot ekskluderende og udemokratiske holdninger.

Dembra-lansering på Uranienborg skole i Oslo: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, direktør ved HL-senteret Guri Hjeltnes og direktør ved Det Europeiske Wergelandsenteret Ana Perona-Fjeldstad.

Selv om norske elever scorer høyt på internasjonale undersøkelser om demokratisk deltakelse og forståelse, blir mange elever, lærere og foreldre utsatt for rasisme, antisemittisme og andre former for diskriminering. Dette viser at utviklingen av demokratiske holdninger ikke er et avsluttet arbeid, men en kontinuerlig prosess. «Dette er et vedlikeholdsarbeid», uttalte kunnskapsminister Kristin Halvorsen i sin åpningstale på lanseringen. Med lanseringen av Dembra kommer en viktig styrking av innsatsen på dette feltet.

Dembra er en del av Kunnskapsdepartementets oppfølging av Eidsvåg-rapporten (2011), og er støttet av Utdanningsdirektoratet. I sin tale knyttet statsråden også an til HL-senterets undersøkelse fra 2012 om antisemittisme i Norge. Hun understreket viktigheten av å følge opp funnene fra undersøkelsen, som blant annet viste at omkring 12 prosent av den norske befolkningen innehar utpregede fordommer mot jøder.

Grunntanken bak Dembra er at ekskluderende holdninger og gruppehat næres av utrygghet og følelsen av utenforskap. Skolens viktigste middel mot ekskluderende holdninger og trakassering er derfor arbeidet med å skape en demokratisk kultur basert på inkludering, rom for deltakelse, kunnskap og kritisk tenkning. Dette handler om skolens kjernevirksomhet: å ruste elevene til demokratisk deltakelse i morgendagens samfunn.

Fem skoler deltar i Dembra høsten 2013: Bingsfoss ungdomsskole (Sørum), Hosletoppen skole (Bærum), Uranienborg skole (Oslo), Skullerud skole (Oslo), Groruddalen skole (Oslo). Kursholderne reiser ut til hver skoler for samlinger som skal gi ledelse og lærere faglig påfyll og metodisk inspirasjon. Lokale team med skoleledere og lærere skal gjennomføre enkle prosjekter på sin skole som kan hjelpe til å bygge en inkluderende og demokratisk skolekultur. Teamene veiledes av kursholderne og deltar tre teamsamlinger for kursing, erfaringsutveksling og oppfølging av prosjektplanene.

En enkel spørreundersøkelse gjennomføres blant lærere og elever før og etter kursopplegget, og underveis gjennomføres ulike tiltak for evaluering og justering. En elektronisk plattform vil knytte de deltakende skolene sammen i et profesjonelt praksisnettverk under og etter prosjektperioden.

Prosjektet gjennomføres av HL-senteret, Institutt for lærerutdanningen og skoleforskning ved UiO og Det Europeiske Wergelandsenteret.

Les mer om Dembra

Publisert 2. sep. 2013 15:29 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44