Rapport fra STL: «En nasjon i sorg - de andre historiene»

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn presenterte rapporten «En nasjon i sorg – de andre historiene» på HL-senteret mandag 18. mars. Rapporten viser et mangfold av markeringer i ulike tros- og livssynssamfunn i kjølvannet av terroren 22. juli 2011.

Blant dem som ble rammet av terroren var både sikher, human-etikere, metodister og buddhister. Dette er historier som i liten grad tidligere har kommet fram i offentligheten, og rapporten er den første som har samlet historiene om sorgen utenfor Den norske kirke. Rapportene fra de ulike tros- og livssynssamfunnene i STL forteller om et behov for å komme sammen og i fellesskap bearbeide sorg og markere solidaritet.

Samarbeidsrådet har fått hjelp av bachelorstudenter i religionshistorie til å kartlegge aktivitetene ved STLs medlemssamfunn. Rapporten er originalt kildemateriale for fremtidig forskning på terroranslaget.

Religionshistoriker Nora Stene (Universitetet i Oslo) og seniorforsker Cora Alexa Døving (HL-senteret) innledet og rapporten ble overrakt HL-senterets direktør Guri Hjeltnes.

Last ned rapporten

Publisert 21. mars 2013 14:24 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44