Benjaminprisen til Greveskogen videregående skole

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ga mandag Benjaminprisen til Greveskogen skole i Tønsberg. Prisen – 100 000 kroner, et diplom og miniatyrbyste av Benjamin Hermansen – gis til en skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering.

Rektor ved Greveskogen tar imot prisen fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Til venstre juryleder Peder Nustad fra HL-senteret. Foto: Mari Linløkken

- Greveskogen skal være et toleransefyrtårn, sa elevrådsleder Ivar-André Slettedal under utdelingen. Han understreket at prisen er en oppfordring til å se framover. For noen år siden møtte skolen noen konkrete utfordringer knyttet til rasisme, men gjennom målrettet arbeid har de tatt tak i utfordringene og funnet gode arbeidsmåter som nå er integrert i skolens daglige virke.

Dagsaktuelle teamer

Juryens leder, Peder Nustad, peker på skolens vilje til å ta tak i dagsaktuelle utfordringer:
- Greveskogen tør å ta vanskelige temaer opp til debatt, sier Nustad. Gjennom åpne diskusjoner, temamøter og dialogkonferanser har de funnet en god balanse mellom ytringsfrihet og skolens forbud mot rasisme og krenkende atferd.  Kunnskapsformidlingen står sentralt, gjennom faglig utvikling for lærere, turer til Auschwitz og besøk ved Holocaustsenteret i Oslo.

Benjaminprisen er Kunnskapsdepartementets pris. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) leder juryens arbeid og administrerer prisen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Oppkalt etter Benjamin Hermansen

Prisen deles hvert år ut i forbindelse med Den internasjonale Holocaustdagen. Vinnerskolens arbeid skal involvere alle elever og lærere og være synlig både i skolen og i lokalmiljøet. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept 15 år gammel den 26. januar 2001 av erklærte nynazister. Drapet var rasistisk motivert.

Grevskogen videregående en av Norges største

Greveskogen videregående skole har ca. 1100 elever og ligger på Eik i Tønsberg kommune. Skolen er blant de største i landet og tilbyr utdanningsprogram for studiespesialisering, musikk, dans og drama, service og samferdsel samt restaurant- og matfag.

Publisert 28. jan. 2013 08:00 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44