2013 - Side 2

Publisert 14. jan. 2013 14:43

HL-senterets prosjekt «Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt», finansiert av Norges Forskningsråd, utlyser to mastergradsprosjekter. Prosjektene inkluderer et ettårig mastergradsstipend og tilbud om arbeidsplass ved HL-senteret. Søknadene blir vurdert av en fagkomité bestående av to personer.