2013

Publisert 3. des. 2013 12:51

Hva skjedde med norske rom under Holocaust? Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) skal nå utrede historien om rom under annen verdenskrig. Utredningen gjennomføres på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). - Et historisk viktig oppdrag for vår forskning, sier Guri Hjeltnes, direktør for HL-senteret.

Publisert 10. okt. 2013 09:44

1. oktober døde en av de mest betydningsfulle og respekterte Holocaust- og antisemittismeforskere – Israel Gutman – 90 år gammel i Jerusalem.

Publisert 23. sep. 2013 14:49

I det først litt grå, og senere strålende været, strømmet om lag 600 mennesker til HL-senteret denne søndagen. Da var det ekstra takknemlig å holde hus i et Villa Grande, som med sine over 3000 kvadratmeter, en entusiastisk stab og andre bidragsytere kunne geleide, guide, underholde og bespise såpass mange mennesker i løpet av det syv timer lange inne- og utendørsarrangementet.

Publisert 21. aug. 2013 13:53

I anledning oppstarten av HL-senterets  forelesningsrekke "Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945" ved UiO er det blitt produsert en video som en introduksjon til temaet fascismen i Norge før dannelsen av Vidkun Quislings Nasjonal Samling i 1933. Formidler er seniorforsker Terje Emberland ved HL-senteret.

Publisert 20. aug. 2013 18:32

Det vaskes og ryddes, kopieres og sorteres i stor stil på HL-senteret om dagen. Og de som er så dyktige, er en gruppe på 15 frivillige fra organisasjonen ASF - Aktion Sühnezeichen Friedensdienste som tilbød seg å være på senteret i et par uker som ledd i en ASF-leir i Norge denne sommeren.

Publisert 20. aug. 2013 12:21

Søndag kom tre Holocaust-overlevende på besøk til HL-senteret - tvillingsøstrene Felicitas Borges og Susanna Karen og deres kusine Ruth Wachner Pagirsky. I følget med de tre spreke kvinnene i 90-års alderen var Pagirskys to døtre Susan og Regina. Tvillingene Felicitas og Susanna og kusinen Ruth ble alle født i Berlin, men så skiltes familienes veier.

Publisert 28. juni 2013 15:31

Som del av det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Polen initieres det i disse dager flere nye prosjekter. Samarbeidspartnere er Museum of the History of Polish Jews i Warszawa og fem norske institusjoner, deriblant HL-senteret.

Publisert 24. mai 2013 13:01

I HL-senterets Holocaust-utstilling på Bygdøy er en av søylene som forteller om enkeltskjebner viet Jo Benkow og hans familie. Her stopper skoleelever og alle andre gjerne opp og leser om hans familieskjebne under krigen, om tapet, urettferdigheten som rammet denne familien. Ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter sørger vi, samtidig som vi gleder oss over alt Jo Benkow har betydd. Våre tanker går både tilbake til opprettelsen av HL-senteret og fremover i tid, helt til nylig – vi har mye å takke for.

Publisert 7. mai 2013 19:18

Dette er en gledens dag for senteret, sier direktør Guri Hjeltnes. - Med de 20 millioner kronene som HL-senteret har fått gjennom det reviderte statsbudsjettet i dag, får vi anledning til å gjennomføre flere etterlengtede satsinger.

Publisert 20. apr. 2013 13:17

Seniorforsker Cora Alexa Døving ved HL-senteret og professor i religionsvitenskap Siv Ellen Kraft ved UiT har utgitt boken Religion i pressen.

Publisert 15. apr. 2013 14:08

42 lærere deltok på HL-senterets kurs "Europas totalitære tidsalder" 9. og 10. april. Deltakerne kom fra videregående skoler i Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark, Aust-Agder og Rogaland.

Publisert 5. apr. 2013 10:29

Åsmund B. Gjerde har vunnet European University Institutes Marc Bloch Prize for beste masteroppgave i moderne europeisk historie. Gjerde var student ved UiO og tilknyttet prosjektet "Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814-1940" ved HL-senteret.

Publisert 21. mars 2013 14:24

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn presenterte rapporten «En nasjon i sorg – de andre historiene» på HL-senteret mandag 18. mars. Rapporten viser et mangfold av markeringer i ulike tros- og livssynssamfunn i kjølvannet av terroren 22. juli 2011.

Publisert 28. feb. 2013 13:10

Mandag 18. februar ble 87 år gamle Herman Kahan utnevnt til kommandør av St. Olavs orden. Måten Dagsrevyen valgte å dekke utnevnelsen, fikk direktør ved HL-senteret Guri Hjeltnes til å reagere.

Publisert 29. jan. 2013 10:34

«Krigens redsler er ufattelege. Eg og millionar andre har fått røyne dette på vår eigen kropp. Likevel gav krigen også mange prov på at det er mogeleg å byggje bruer, mellom enkeltpersonar og mellom ulike samfunnslag og nasjonar. Det er desse erfaringane som gjev meg håp og tru på at det er mogeleg å skape brorskap og fred i verda.» Grete Faremo siterte sin far, Osmund Faremo – som satt i konsentrasjonsleir under krigen - i hovedtalen ved Den internasjonale Holocaustdagen 27. januar.

Publisert 28. jan. 2013 08:00

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ga mandag Benjaminprisen til Greveskogen skole i Tønsberg. Prisen – 100 000 kroner, et diplom og miniatyrbyste av Benjamin Hermansen – gis til en skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering.