Nyheter

Gruppe med finpyntede norske barn med norske flagg
Publisert 13. mai 2022 12:41

Nasjonaldagen i Norge har lange tradisjoner. Opprinnelsen er selvfølgelig 1814 - Grunnlovens tilblivelse. Men rett skal være rett: Egentlig var jo Grunnloven ferdig skrevet og vedtatt allerede den 16. mai. Den ble renskrevet 17. mai og høytidelig undertegnet av samtlige eidsvollsmenn (de var selvsagt bare menn) den 18. mai 1814.

Unge jenter med norsk flagg går i tog
Publisert 6. mai 2022 08:36

Søndag 8. mai, frigjøringsdagen, vil det være et fyldig program på HL-senteret for barn og voksne, med opplesing og samtaler, ekstra omvisninger i utstillingene og uteservering i hagen.  

 

Bildet viser en folkemende og en liten gutt med hendene i været, samt tyskere som peker mot dem med geværer
Publisert 19. apr. 2022 07:00

I 1943 ga Heinrich Himmler, SS-leder og artkitekt bak folkemordet på jødene, ordre om at den jødiske ghettoen i Warszawa skulle utslettes. De fleste ghettoboerne var da allerede sendt til dødsleirer, men de gjenværende polske jødene tok opp kampen mot den tyske overmakten og kjempet til siste mann. Oppstanden markeres 19. april hvert år.

Bildet viser klærne til noen av ofrene for folkemordet av tutsier i Rwanda, samlet på et minnested i Nyamata.
Publisert 7. apr. 2022 15:02

Russland anklages for folkemord i Ukraina. Samtidig forsøker president Putin å legitimere invasjonen med påstanden om at ukrainerne har begått folkemord. Helt fra forhandlingene om folkemordkonvensjonen startet, er begrepet brukt i et politisk spill. Uttrykket folkemord har voldsom moralsk kraft, men konvensjonen har gitt få konkrete konsekvenser.

Publisert 18. feb. 2022 12:22

HL-senteret tok imot en engasjert og interessert Utenriksminister 14. februar. Anniken Huitfeld ønsket å se både den historiske utstillingen og samtidsutstillingen om hverdagsrasisme. Som historiker ønsket ministeren også en omvisning i bunkeren. 

Publisert 5. feb. 2022 22:07

HL-senterets første direktør Odd-Bjørn Fure fyller 80 år. Han nedla en kjempeinnsats for å etablere HL-senteret i det norske samfunnet.

Publisert 1. feb. 2022 17:00

Sofienberg skole på Grünerløkka i Oslo mottok tirsdag 1. februar Benjaminprisen for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Kunnskapsminister Tonje Brenna overrakte prisen. Brenna, som er Utøya-overlevende og som gikk på samme skole som Benjamin Hermansen, uttrykte en svært personlig takk til elevene ved Sofienberg skole for innsatsen de gjør for et bedre samfunn.
– Antirasisme må gjennomsyre alt vi gjør og alt vi er, sa kunnskapsministeren i sin tale.

Publisert 31. jan. 2022 14:19

HL-senterets forsker Vibeke Moe disputerer 11. februar.

For første gang er muslimer i Norge dybdeintervjuet om jøder og jødedom. Basert på 32 kvalitative intervjuer har Vibeke Moe i sitt doktorgradsarbeid analysert fortellinger om jøder blant muslimer i Norge. Resultatet er et nyansert bilde.

Publisert 31. jan. 2022 12:56

– Dana Odinsen Golan (paneldeltaker)

Til årets Holocaustdag inviterte undervisningsavdelingen ved HL-senteret fire unge jødiske nordmenn til en panelsamtale om deres forhold til Holocaust i storsalen på Villa Grande. 

Publisert 28. jan. 2022 15:19

De talte til både hjerter og forstand, alle som deltok fra scenen da HL-senteret arrangerte årets seremoni i anledning Den internasjonale Holocaustdagen, 27. januar 2022.

Publisert 3. jan. 2022 16:06

Kjære venner av HL-senteret

Også i 2022 planlegger vi et bredt program i HL-senterets regi, selv om smittevernrestriksjoner kan innebære at noen av programpostene må gjennomføres digitalt.

Det første store arrangementet er Den internasjonale Holocaust-dagen 27. januar, der HL-senteret har ansvar for den nasjonale markeringen i hovedstaden. Samtidig foregår det en rekke lokale arrangementer rundt omkring i landet.

Publisert 22. des. 2021 13:37

Kjære venner av HL-senteret

Vi takker dere alle for samarbeid og deltakelse i et år som, tross pandemien, har vært både begivenhetsrikt og spennende for HL-senteret. Året 2021 er også et jubileumsår - det er 20 år siden senteret ble etablert.

Publisert 20. des. 2021 18:20

Sofienberg skole tildeles Benjaminprisen for 2021 for sitt systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolen tar elevenes egne opplevelser av diskriminering på alvor, og elevmedvirkning og mangfold er mer enn et slagord.

Publisert 25. nov. 2021 10:14

Fredag 26. november er datoen for den største deportasjonen av jøder fra Norge i 1942. Ta del i dugnaden med å pusse snublesteiner.

Karen Smith, som  holdt hovedinnledningen på talerstolen
Publisert 10. nov. 2021 14:07

Hva kan et lite land som Norge gjøre for å beskytte sivilbefolkninger mot grove menneskerettighetsbrudd, som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og etnisk rensing? Dette var tema for et åpent seminar på HL-senteret 9. november, der Karen Smith, tidligere spesialrådgiver i FN for Responsibility to Protect, holdt hovedinnledningen.

En synagoge står i brann under novemberpogromene i Wien.
Publisert 8. nov. 2021 17:06

Tirsdag 9. november markeres det som ble forspillet til det industrielle massemordet på Europas jøder. Pogromene natten mellom 9. og 10. november i 1938, det vi i dag kaller novemberpogromene (tidligere Krystallnatten), demonstrerte nazistenes vilje til å begå forbrytelser mot menneskeheten.