Nyheter

Illustrasjon med forside av boke, tittel og forfatter, samt sommerblomster
Publisert 20. juli 2022 08:06

– Enkelte historiefaglige verk løfter seg lang utover emnet de tar for seg. De skaper refleksjoner og gir oss innsikter som gjør dem gode «å tenke med», også i helt andre sammenhenger enn bøkene behandler. Et slikt verk, som har inspirert meg gjennom hele min forskerkarriere, er Norman Cohns «Europas indre demoner», første gang utgitt i 1977, sier Terje Emberland, forsker ved HL-senteret.

Guri Hjeltnes mottar blomster av styreleder Bente Sandvig i HL-senterets styret.
Publisert 28. juni 2022 17:43

Med "ærbødig oppdrag fra Hans Majestet Kongen" overrakte kansellisjef Mette Tverli utnevnelsen «Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden" til Guri Hjeltnes mandag 27. juni. Hun mottok utmerkelsen for fremme av kunnskap om krigshistorien.

Gruppe med finpyntede norske barn med norske flagg
Publisert 13. mai 2022 12:41

Nasjonaldagen i Norge har lange tradisjoner. Opprinnelsen er selvfølgelig 1814 - Grunnlovens tilblivelse. Men rett skal være rett: Egentlig var jo Grunnloven ferdig skrevet og vedtatt allerede den 16. mai. Den ble renskrevet 17. mai og høytidelig undertegnet av samtlige eidsvollsmenn (de var selvsagt bare menn) den 18. mai 1814.

Unge jenter med norsk flagg går i tog
Publisert 6. mai 2022 08:36

Søndag 8. mai, frigjøringsdagen, vil det være et fyldig program på HL-senteret for barn og voksne, med opplesing og samtaler, ekstra omvisninger i utstillingene og uteservering i hagen.  

 

Bildet viser en folkemende og en liten gutt med hendene i været, samt tyskere som peker mot dem med geværer
Publisert 19. apr. 2022 07:00

I 1943 ga Heinrich Himmler, SS-leder og artkitekt bak folkemordet på jødene, ordre om at den jødiske ghettoen i Warszawa skulle utslettes. De fleste ghettoboerne var da allerede sendt til dødsleirer, men de gjenværende polske jødene tok opp kampen mot den tyske overmakten og kjempet til siste mann. Oppstanden markeres 19. april hvert år.

Bildet viser klærne til noen av ofrene for folkemordet av tutsier i Rwanda, samlet på et minnested i Nyamata.
Publisert 7. apr. 2022 15:02

Russland anklages for folkemord i Ukraina. Samtidig forsøker president Putin å legitimere invasjonen med påstanden om at ukrainerne har begått folkemord. Helt fra forhandlingene om folkemordkonvensjonen startet, er begrepet brukt i et politisk spill. Uttrykket folkemord har voldsom moralsk kraft, men konvensjonen har gitt få konkrete konsekvenser.

Publisert 18. feb. 2022 12:22

HL-senteret tok imot en engasjert og interessert Utenriksminister 14. februar. Anniken Huitfeld ønsket å se både den historiske utstillingen og samtidsutstillingen om hverdagsrasisme. Som historiker ønsket ministeren også en omvisning i bunkeren. 

Publisert 5. feb. 2022 22:07

HL-senterets første direktør Odd-Bjørn Fure fyller 80 år. Han nedla en kjempeinnsats for å etablere HL-senteret i det norske samfunnet.

Publisert 1. feb. 2022 17:00

Sofienberg skole på Grünerløkka i Oslo mottok tirsdag 1. februar Benjaminprisen for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Kunnskapsminister Tonje Brenna overrakte prisen. Brenna, som er Utøya-overlevende og som gikk på samme skole som Benjamin Hermansen, uttrykte en svært personlig takk til elevene ved Sofienberg skole for innsatsen de gjør for et bedre samfunn.
– Antirasisme må gjennomsyre alt vi gjør og alt vi er, sa kunnskapsministeren i sin tale.

Publisert 31. jan. 2022 14:19

HL-senterets forsker Vibeke Moe disputerer 11. februar.

For første gang er muslimer i Norge dybdeintervjuet om jøder og jødedom. Basert på 32 kvalitative intervjuer har Vibeke Moe i sitt doktorgradsarbeid analysert fortellinger om jøder blant muslimer i Norge. Resultatet er et nyansert bilde.

Publisert 31. jan. 2022 12:56

– Dana Odinsen Golan (paneldeltaker)

Til årets Holocaustdag inviterte undervisningsavdelingen ved HL-senteret fire unge jødiske nordmenn til en panelsamtale om deres forhold til Holocaust i storsalen på Villa Grande. 

Publisert 28. jan. 2022 15:19

De talte til både hjerter og forstand, alle som deltok fra scenen da HL-senteret arrangerte årets seremoni i anledning Den internasjonale Holocaustdagen, 27. januar 2022.

Publisert 3. jan. 2022 16:06

Kjære venner av HL-senteret

Også i 2022 planlegger vi et bredt program i HL-senterets regi, selv om smittevernrestriksjoner kan innebære at noen av programpostene må gjennomføres digitalt.

Det første store arrangementet er Den internasjonale Holocaust-dagen 27. januar, der HL-senteret har ansvar for den nasjonale markeringen i hovedstaden. Samtidig foregår det en rekke lokale arrangementer rundt omkring i landet.

Publisert 22. des. 2021 13:37

Kjære venner av HL-senteret

Vi takker dere alle for samarbeid og deltakelse i et år som, tross pandemien, har vært både begivenhetsrikt og spennende for HL-senteret. Året 2021 er også et jubileumsår - det er 20 år siden senteret ble etablert.