Samehets: ufarlig grums eller en trussel mot demokratiet?

Må samer tåle såpass? Nei, mener vi. Skal demokratiet Norge ha rom for ulike meninger og debatt? Ja, mener vi.

Tidligere i år valgte Nordlys å stenge kommentarfeltet på nordnorskdebatt.no på grunn av samehets. 3. august publiserte NRK en artikkel hvor tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy hevder at enkelte dommere har hatt negative holdninger til samer, at samer «ikke var til å stole på», og at dette kan ha påvirket utfallet av saker.

I mai falt den første dommen for hatefulle ytringer mot samer, etter at Hålogaland lagmannsrett behandlet en ankesak hvor en kommentar på Facebook var grunnlaget for tiltalen. Hatefulle ytringer og konspirasjoner mot samer blir stadig mer tydelig i ulike medier, kommentarfelt og debattfora.

Konspirasjoner om samers urfolksstatus og Sametingets makt dukker særlig opp når spørsmål om vann, land, kultur, næringspolitikk og rettigheter debatteres. Hva gjør det økende omfanget av samehets og konspirasjonsteorier mot samer med demokratiet og ytringsfriheten vi setter så høyt i Norge?

Les hele kronikken i Aftenposten.

Av Guri Hjeltnes sammen med direktørene ved de andre freds- og menneskerettighetssentrene
Publisert 4. mars 2020 09:46 - Sist endret 4. mars 2020 09:46