Muslimfiendtlighet og en gryende tverrpolitisk enighet

Ekstremisme og terrorisme er viktige referanser. Men det kan også gjøre oss blinde for andre former for fiendtlighet.

Etter skuddene i Al-Noor-moskeen debatteres muslimfiendtlighet. Bortsett fra hos enkelte politikere har det vokst frem en ny enighet på tvers av høyre/venstre-aksen i norsk politikk: Muslimfiendtlighet er noe som finnes, og bør tas på alvor.

Denne bevisstheten deler politikerne med majoriteten i den norske befolkningen som, ifølge HL-senterets befolkningsundersøkelse (2017), mener at tiltak for å bekjempe muslimhets er nødvendig.

Les hele kronikken i Aftenposten.

Av Cora Alexa Døving og Claudia Lenz
Publisert 4. mars 2020 09:46 - Sist endret 4. mars 2020 09:46