Historikere ut mot UiB-rektor: – Å ville slippe holocaustbenektere inn i på universitetene bidrar til å legitimere antisemittisme

Ingen må forledes til å tro at holocaustfornektere bedriver seriøs historievitenskapelig virksomhet og at deres påstander er å regne som historiefaglig forankrede «teorier».

Rektor ved Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen uttrykker i et intervju med Universitetsavisa bekymring for at ukorrekte politiske meninger utestenges fra universitetene.

Med dette som utgangspunkt berører han også holocaustbenektelse. På spørsmål fra avisen hevder Olsen at det er legitimt å invitere holocaustbenektere inn i den historievitenskapelige debatten. «Det er interessant at noen er uenige i et slikt historisk faktum og høre hvorfor man blir det», sier han. «Da hadde det vært ganske så interessant å invitere en representant for dette synet og komme fram til en erkjennelse i fellesskap (...)»

Både som historikere og samfunnsborgere oppfatter vi en slik argumentasjon som dypt problematisk. Et feilaktig premiss er at holocaustbenektelsen som fenomen primært er et resultat av mangel på kunnskap. Olsens antagelse later til å være at bare benekterne får høre gode nok argumenter, vil de oppgi sine synspunkter. 

Les hele kommentaren i VG.

Av Guri Hjeltnes, Terje Emberland, Christhard Hoffann og Kjetil Braut Simonsen
Publisert 4. mars 2020 09:00 - Sist endret 4. mars 2020 09:56