Gaven fra lektor Mendelsohn

Nå foreligger Oskar Mendelsohns livsverk i ny utgave. Lektoren og historikeren etterlot seg en bokklassiker som brukes av alle fløyer som i dag skriver krigshistorie. Hans historietime om Norge finnes det ikke maken til.

Det startet for 70 år siden, mens Oskar Mendelsohn var lektor ved Ullern Gymnas i Oslo, at han begynte arbeidet med å skrive Jødenes historie i Norge gjennom 300 år. Oppdraget kom i 1949 fra Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Man så for seg en bok på noen få hundre sider, «i første rekke av menighetenes utvikling og om krigsårene», skrev Mendelsohn i forordet. Ambisjonen var en bok til menighetens 60 års jubileum i 1952 – og markere at det var 100 år siden Grunnlovens § 2 opphevet – paragrafen som nektet jødene adgang til riket.

Les hele essayet i Aftenposten.

Av Guri Hjeltnes
Publisert 4. mars 2020 09:45 - Sist endret 4. mars 2020 09:45