Venneforeningen: Stat og kirke - fra skilsmisse til livssynsåpent forhold

I 2012 startet skilsmisseprosessen mellom Den norske kirke og staten Norge. Vi spør hvordan det norske livssynslandskapet ser ut etter ti år, og hvordan tros- og livssynsminoriteter opplever arbeidet med å oppnå det livssynsåpne samfunnet.

Foto: Silje Seeberg (STL)

I det livssynsåpne samfunn sikrer staten likebehandling og ikke-diskriminering, og borgerne tåler å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom. Har vi oppnådd det livssynsåpne samfunn, eller har vi fortsatt en vei å gå? Er skilsmissen mellom stat og kirke komplett? Hvordan er det å være tros- og livssynsminoritet i Norge i dag? 
 

Paneldebatt med Bente Sandvig (Human-Etisk forbund), Britt Strandlie Thoresen (Baha’i-samfunnet), Ingrid Rosendorf Joys (Den katolske kirke og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL) og Sturla Stålsett (Den norske kirke).

Publisert 20. okt. 2022 10:19 - Sist endret 2. nov. 2022 13:07