Arrangementer - Side 14

Tid og sted: 16. juni 2013 14:00, HL-senteret

Velkommen til familieforestilling om fantasi og hjertelag ved Grav litteratur- og teatergruppe. Gjennom dans, dialog, dikt, drama og sang presenteres tekster av H.C. Andersen, Ivar Aasen, Bjørnstjerne Bjørnson, Ingeborg Refling Hagen, Herman Wildenvey, Henrik Wergeland og etter Jørgen Moe. Klezmertoner og folkemusikk.

Tid og sted: 9. juni 2013 14:00, HL-senteret

Omskjæring av guttebarn, hijab i politiet, moskebygg og kosher-slakt: Det har vært skrevet mye om minoriteters religiøse praksis i norsk presse. Hvilke saker er det islam og jødedom fremtrer gjennom?

Tid og sted: 2. juni 2013 14:00, HL-senteret

Foredraget tar utgangspunkt i to svært ulike dagbøker, Ruth Maiers dagbok som ble utgitt på norsk i 2007, og Helga Weiss’ dagbok som utgis i norsk oversettelse våren 2013. Sammenligningen av deres historier søker å kaste lys på dagbokutgivelsenes særlige potensial når vi i dag forsøker å forstå krigshistorien og behandlingen av jødene i ulike europeiske land.

Tid og sted: 27. mai 2013 18:30, HL-senteret

HL-senterets venneforening inviterer til møte med tema "Hvite busser - veien videre".

Tid og sted: 26. mai 2013 14:00, HL-senteret

Velkommen til konsert på HL-senteret søndag 26. mai kl. 14.00. På programmet står Dmitrij Sjostakovitsj 24 Preludier op. 34 og Cellosonate op. 40.

Tid og sted: 5. mai 2013 14:00, HL-senteret

Lars Lien vil presentere funn fra sitt doktorgradsarbeid ”Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse”. Han vil vise hvilke forestillinger som ble skapt om jødene i satiren i tidsrommet 1860-1925. Hvilken funksjon hadde disse forestillingene i samtiden?

Lars Lien er stipendiat ved HL-senteret på prosjektet "Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814-1940".

Tid og sted: 28. apr. 2013 14:00, HL-senteret

I 1995 skrev Bjørn Westlie artikkelen «Nordmenn ranet de norske jødene» i Dagens Næringsliv. Artikkelen ble banebrytende for det økonomiske oppgjøret av likvidasjonen av de norske jødene under krigen. Guri Hjeltnes vil ta opp Westlies rolle i å sette tabubelagte historiske hendelser på dagsorden i den norske offentligheten.

Tid og sted: 22. apr. 2013 18:30, HL-senteret

I ”Trikken til Auschwitz” følger vi Samuel Steinmann, den siste gjenlevende av jødene som ble deportert med Donau fra Norge, på en tilbakereise hvor nåtid blandes med fortid. 

Tid og sted: 21. apr. 2013 14:00, HL-senteret

I mellomkrigstiden eksisterte det langt flere høyreaktivistiske norsk-tyske forbindelser enn det som har kommet frem i tidligere forskning. Kontaktene mellom de to lands høyreaktivistiske miljøer spente fra den «nordiske» bevegelsen via en borgerlig pro-tysk samarbeidsvilje til radikale nasjonalsosialistiske nettverk. 

Tid og sted: 14. apr. 2013 14:00, HL-senteret

Warszawa-ghettoen var den største jødiske ghettoen i det tysk-okkuperte Polen under 2. verdenskrig. For 70 år siden – i april 1943 – gjorde jødene som ikke hadde blitt deportert til utryddelsesleire, væpnet opprør i ghettoen.Einhart Lorenz gir en innføring i historien om oppstanden og viser hvordan kampene er blitt minnet i form av film og musikk.

Tid og sted: 7. apr. 2013 14:00, HL-senteret

HL-senterets konsertserie 2013 er konsentrert om hovedverk for klaver fra første verdenskrig og det nærmeste halvsekel.

Tid og sted: 17. mars 2013 14:00, HL-senteret

I dette foredraget vil Øyvind Strømmen presentere sin nye bok Den sorte tråden som omhandler brudd og kontinuitet i europeisk høyreradikalisme fra 1920-tallet og frem til i dag.

Tid og sted: 15. mars 2013 12:3016. mars 2013 17:00, HL-senteret

HL-senteret arrangerer fagkonferanse om norsk minnekultur etter 2. verdenskrig: "From Patriotic Memory to Universalistic Narrative. - Shifts in Norwegian Memory Culture after 1945 in a Comparative Perspective"

Tid og sted: 10. mars 2013 14:00, HL-senteret

Sommeren 2012 besøkte Anne Sender Øst-Jerusalem og Vestbredden som deltaker i et kirkelig ledsagerprogram. I dette foredraget vil hun fortelle om erfaringene fra reisen. 

Tid og sted: 3. mars 2013 14:00, HL- senteret

Velkommen til konsert på HL-senteret søndag 3. mars kl. 14:00. På programmet står Charles Ives: Concord-sonaten, sonate nr. 2.

Klaver: Geir Henning Braaten

Tid og sted: 28. feb. 2013 19:00, Riksteatret, Nydalen

26. november 1942 ble 532 jødiske fanger brakt om bord i Donau. En av dem som ble sendt med skipet, var Ruth Maier. Tilbake satt hennes venninne dikteren Gunvor Hofmo.  

Tid og sted: 19. feb. 2013 19:30, Litteraturhuset (Wergeland)

Deportasjonen av jødene i Norge har vært en skamplett i norsk historie. Hva skjedde egentlig med oss, og hvordan levde de etterlatte videre med savnet etter dem som ble sendt bort? I forkant av urpremieren på Riksteatrets teaterforestilling ”Tvillingsjeler – Gunvor Hofmo og Ruth Maier” inviteres det til samtale på Litteraturhuset.

Tid og sted: 10. feb. 2013 14:00, HL-senteret

Eutanasiprogrammet er betegnelsen på nazistenes massedrap på rundt 200.000 psykiatriske pasienter og utviklingshemmede. I heftet "Liv uten livets rett" skriver Per Johan Isdahl om bakgrunnen og konsekvensene for drapene. Han tar også opp psykiatriske pasienters kår under 2. verdenskrig i Norge. I dette miniseminaret vil vi rette søkelyset på heftet Liv uten livets rett og diskutere aktualiteten av temaet i dag.

Tid og sted: 4. feb. 2013 18:30, HL-senteret

Funn fra HL-senterets undersøkelse om antisemittisme danner grunnlag for en samtale om negative holdninger til jøder og andre minoriteter i Norge.

 

Tid og sted: 27. jan. 2013 15:00, Akershuskaia/Fanehallen

Alle er velkomne til å delta i markeringen av Den internasjonale Holocaustdagen søndag 27. januar kl 15.00 på Akershuskaia.

Tid og sted: 11. des. 2012 18:00, HL-senteret

Velkommen til konsert og kåseri på HL-senteret med Mona Levin. Levin kåserer om sin far, pianist Robert Levin.

Klaver: Einar Steen-Nøkleberg

Tid og sted: 9. des. 2012 14:00, HL-senteret

Med utgangspunkt i systematiske studier og oppfølging av overlevende etter konsentrasjonsleiropphold, bidro Leo Eitingers forskning til å forflytte oppmerksomheten over på ofrene og deres familier.

Tid og sted: 7. des. 20128. des. 2012, Litteraturhuset

Konferanse vil drøfte hvorvidt trossamfunns, urbefolkningers og andre gruppers autonomi er forenlig med kvinners og seksuelle minoriteters rettigheter.  

Tid og sted: 5. des. 2012 19:00, Litteraturhuset

I høst markeres at det er 70 år siden deportasjonen av jødene i Norge startet. Hvordan videreføres denne historien innad i jødiske familier? Har hendelser blitt fortalt eller tiet om? Hva vil det si å ha en jødisk identitet i dagens Norge?

 

Tid og sted: 2. des. 2012 14:00, HL-senteret

Velkommen til konsert på HL-senteret søndag 2. desember kl. 14.00