Arrangementer - Side 20

Tid og sted: 2. juni 2013 14:00, HL-senteret

Foredraget tar utgangspunkt i to svært ulike dagbøker, Ruth Maiers dagbok som ble utgitt på norsk i 2007, og Helga Weiss’ dagbok som utgis i norsk oversettelse våren 2013. Sammenligningen av deres historier søker å kaste lys på dagbokutgivelsenes særlige potensial når vi i dag forsøker å forstå krigshistorien og behandlingen av jødene i ulike europeiske land.

Tid og sted: 27. mai 2013 18:30, HL-senteret

HL-senterets venneforening inviterer til møte med tema "Hvite busser - veien videre".

Tid og sted: 26. mai 2013 14:00, HL-senteret

Velkommen til konsert på HL-senteret søndag 26. mai kl. 14.00. På programmet står Dmitrij Sjostakovitsj 24 Preludier op. 34 og Cellosonate op. 40.

Tid og sted: 5. mai 2013 14:00, HL-senteret

Lars Lien vil presentere funn fra sitt doktorgradsarbeid ”Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse”. Han vil vise hvilke forestillinger som ble skapt om jødene i satiren i tidsrommet 1860-1925. Hvilken funksjon hadde disse forestillingene i samtiden?

Lars Lien er stipendiat ved HL-senteret på prosjektet "Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814-1940".

Tid og sted: 28. apr. 2013 14:00, HL-senteret

I 1995 skrev Bjørn Westlie artikkelen «Nordmenn ranet de norske jødene» i Dagens Næringsliv. Artikkelen ble banebrytende for det økonomiske oppgjøret av likvidasjonen av de norske jødene under krigen. Guri Hjeltnes vil ta opp Westlies rolle i å sette tabubelagte historiske hendelser på dagsorden i den norske offentligheten.

Tid og sted: 22. apr. 2013 18:30, HL-senteret

I ”Trikken til Auschwitz” følger vi Samuel Steinmann, den siste gjenlevende av jødene som ble deportert med Donau fra Norge, på en tilbakereise hvor nåtid blandes med fortid. 

Tid og sted: 21. apr. 2013 14:00, HL-senteret

I mellomkrigstiden eksisterte det langt flere høyreaktivistiske norsk-tyske forbindelser enn det som har kommet frem i tidligere forskning. Kontaktene mellom de to lands høyreaktivistiske miljøer spente fra den «nordiske» bevegelsen via en borgerlig pro-tysk samarbeidsvilje til radikale nasjonalsosialistiske nettverk. 

Tid og sted: 14. apr. 2013 14:00, HL-senteret

Warszawa-ghettoen var den største jødiske ghettoen i det tysk-okkuperte Polen under 2. verdenskrig. For 70 år siden – i april 1943 – gjorde jødene som ikke hadde blitt deportert til utryddelsesleire, væpnet opprør i ghettoen.Einhart Lorenz gir en innføring i historien om oppstanden og viser hvordan kampene er blitt minnet i form av film og musikk.

Tid og sted: 7. apr. 2013 14:00, HL-senteret

HL-senterets konsertserie 2013 er konsentrert om hovedverk for klaver fra første verdenskrig og det nærmeste halvsekel.

Tid og sted: 17. mars 2013 14:00, HL-senteret

I dette foredraget vil Øyvind Strømmen presentere sin nye bok Den sorte tråden som omhandler brudd og kontinuitet i europeisk høyreradikalisme fra 1920-tallet og frem til i dag.

Tid og sted: 15. mars 2013 12:3016. mars 2013 17:00, HL-senteret

HL-senteret arrangerer fagkonferanse om norsk minnekultur etter 2. verdenskrig: "From Patriotic Memory to Universalistic Narrative. - Shifts in Norwegian Memory Culture after 1945 in a Comparative Perspective"

Tid og sted: 10. mars 2013 14:00, HL-senteret

Sommeren 2012 besøkte Anne Sender Øst-Jerusalem og Vestbredden som deltaker i et kirkelig ledsagerprogram. I dette foredraget vil hun fortelle om erfaringene fra reisen. 

Tid og sted: 3. mars 2013 14:00, HL- senteret

Velkommen til konsert på HL-senteret søndag 3. mars kl. 14:00. På programmet står Charles Ives: Concord-sonaten, sonate nr. 2.

Klaver: Geir Henning Braaten

Tid og sted: 28. feb. 2013 19:00, Riksteatret, Nydalen

26. november 1942 ble 532 jødiske fanger brakt om bord i Donau. En av dem som ble sendt med skipet, var Ruth Maier. Tilbake satt hennes venninne dikteren Gunvor Hofmo.  

Tid og sted: 19. feb. 2013 19:30, Litteraturhuset (Wergeland)

Deportasjonen av jødene i Norge har vært en skamplett i norsk historie. Hva skjedde egentlig med oss, og hvordan levde de etterlatte videre med savnet etter dem som ble sendt bort? I forkant av urpremieren på Riksteatrets teaterforestilling ”Tvillingsjeler – Gunvor Hofmo og Ruth Maier” inviteres det til samtale på Litteraturhuset.

Tid og sted: 10. feb. 2013 14:00, HL-senteret

Eutanasiprogrammet er betegnelsen på nazistenes massedrap på rundt 200.000 psykiatriske pasienter og utviklingshemmede. I heftet "Liv uten livets rett" skriver Per Johan Isdahl om bakgrunnen og konsekvensene for drapene. Han tar også opp psykiatriske pasienters kår under 2. verdenskrig i Norge. I dette miniseminaret vil vi rette søkelyset på heftet Liv uten livets rett og diskutere aktualiteten av temaet i dag.

Tid og sted: 4. feb. 2013 18:30, HL-senteret

Funn fra HL-senterets undersøkelse om antisemittisme danner grunnlag for en samtale om negative holdninger til jøder og andre minoriteter i Norge.

 

Tid og sted: 27. jan. 2013 15:00, Akershuskaia/Fanehallen

Alle er velkomne til å delta i markeringen av Den internasjonale Holocaustdagen søndag 27. januar kl 15.00 på Akershuskaia.

Tid og sted: 11. des. 2012 18:00, HL-senteret

Velkommen til konsert og kåseri på HL-senteret med Mona Levin. Levin kåserer om sin far, pianist Robert Levin.

Klaver: Einar Steen-Nøkleberg

Tid og sted: 9. des. 2012 14:00, HL-senteret

Med utgangspunkt i systematiske studier og oppfølging av overlevende etter konsentrasjonsleiropphold, bidro Leo Eitingers forskning til å forflytte oppmerksomheten over på ofrene og deres familier.

Tid og sted: 7. des. 20128. des. 2012, Litteraturhuset

Konferanse vil drøfte hvorvidt trossamfunns, urbefolkningers og andre gruppers autonomi er forenlig med kvinners og seksuelle minoriteters rettigheter.  

Tid og sted: 5. des. 2012 19:00, Litteraturhuset

I høst markeres at det er 70 år siden deportasjonen av jødene i Norge startet. Hvordan videreføres denne historien innad i jødiske familier? Har hendelser blitt fortalt eller tiet om? Hva vil det si å ha en jødisk identitet i dagens Norge?

 

Tid og sted: 2. des. 2012 14:00, HL-senteret

Velkommen til konsert på HL-senteret søndag 2. desember kl. 14.00

Tid og sted: 29. nov. 2012 09:3030. nov. 2012, HL-senteret

HL-senterets forskningsprosjekt «Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814 - 1940» avholder sin sluttkonferanse på senteret 29. og 30. november.

Påmeldingsfrist 26. november

Tid og sted: 28. nov. 2012 18:00, Gimle kino

Vi har gleden av å invitere til den første visningen av dokumentarfilmen «Trikken til Auschwitz» av Elsa Kvamme. Filmen er en tilbakereise i historien sammen med Samuel Steinmann, som var med DS “Donau” 26.11.1942.