Arrangementer - Side 10

Tid og sted: 5. mai 2018 14:0015:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate

Hva skjedde under etterkrigsgenerasjonens oppgjør med nazismen i Tyskland? Hva skjedde i Europa for øvrig, og i Norge? Førsteamanuensis Anette Homlong Storeide ved NTNU/Falstadsenteret og professor emeritus Hans Fredrik Dahl ved Universitet i Oslo i samtale om generasjonskonflikter og historiske temaer rundt 1968.

Se foredraget i opptak her:

Tid og sted: 29. apr. 2018 14:0015:30, HL-senteret

Reza Zia-Ebrahimis foredrag bygger på ny komparativ forskning om antisemittisme og islamofobi. Hans forskning tyder på at konspirasjonsteorier av typen "jøder styrer verden", og deres islamofobiske ekvivalent "islamiseringen av Europa", bidrar til å fremme rasialisering. Dette er et trekk ved konspirasjonsteorier som har blitt lite belyst i litteraturen.

Tid og sted: 23. apr. 2018 18:30, HL-senteret

Filmskaper Elsa Kvamme innleder om denne kritikerroste franske filmen fra 2016, som er lagt til årene rett etter 1. verdenskrig, og som handler om en ung tysk kvinne som mister sin forlovede i krigen. Etter filmen blir det samtale mellom professor i psykiatri Sverre Varvin og psykolog Per Johan Isdahl om traumeerfaringer etter 1. verdenskrig.

Tid og sted: 22. apr. 2018 14:0015:30, HL-senteret

Sumaya Jirde Ali er en av dem som har fortsatt å snakke høyt og tydelig til tross for trusler og trakassering. I denne samtalen med seniorforsker Alexa Døving fra HL-senteret vil Sumaya Jirde Ali fortelle om sine erfaringer som ung kvinne, poet, minoritet, svart, muslim og samfunnsdebattant. Og hun snakker om sine meninger, og om hva som faktisk står på spill i det norske samfunnet.

 

Du kan også følge foredraget direkte her, eller se det i opptak.

Tid og sted: 15. apr. 2018 10:0017:00, HL-senteret

Velkomment til Villa Grande! I tillegg til omvisninger i huset og utstillinger gjennom hele dagen, har vi også interessante foredrag og samtaler. Og konsert kl. 12.00 i kafeen med jazzorkesteret "Svarte svingende", med humoristiske tekster på norsk.  

Tid og sted: 13. apr. 2018 09:3015:30, HL-senteret

Viktigheten av at elever lærer om Holocaust og andre folkemord begrunnes ofte med at kunnskap om grusomhetene vil føre til oppslutning om menneskerettigheter og dermed forhindre at det skjer igjen. Men økt fokus på Holocaust og andre folkemord gjennom forskning og undervisning har ikke hindret folkemord i nyere tid. Hva er årsaken til dette?

Tid og sted: 9. apr. 2018 18:30, HL-senteret

I august 1944 sendte sjefen for de norske politistyrkene i Sverige ut et rundskriv til sjefene i de over 15 politisoldatleirene rundt om i landet. I rundskrivet ble de respektive lederne bedt om å påse at jødiske soldater ikke ble sjikanert.

Tid og sted: 9. apr. 2018 14:0015:30, HL-senteret

Fra 1942 og til freden kom i 1945 ble Betzy Rosenberg skjult inni veggen i en hytte på Byneset i Trondheim. Betzy var taus om sin historie helt frem til hun døde i 2004. Nå blir hennes dramatiske og lite kjente historie fortalt av journalist og forfatter Lena Lindahl i dokumentarromanen Jenta i veggen.

Tid og sted: 8. apr. 2018 14:0015:30, HL-senteret

Einar Steen-Nøkleberg på klaver fremfører Bachs Fransk Ouvertyre (Partita) BWF 831, Griegs Slåtter Op. 72, og Bachs Variasjon nr.25 fra "Goldbergvariasjonene" BWV 988.

Tid og sted: 7. apr. 2018 14:0015:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate

Otto Ruge ble utnevnt til øverste militære sjef to dager etter det tyske angrepet 9. april. På det politiske og strategiske plan spilte Ruge en avgjørende rolle i at Norge valgte krigen, og han bidro avgjørende til at landet fikk en plass i den store krigsalliansen resten av krigen.

Tid og sted: 18. mars 2018 14:0015:30, HL-senteret

Den enorme strømmen av flyktninger fra Myanmar til Bangladesh har blitt omtalt som etnisk rensing, og noen har brukt begrepet folkemord. Men i Myanmar er det stor støtte til militærets aksjon mot Rohingyaene.

Tid og sted: 17. mars 2018 14:0015:30, Universitets Gamle festsal, Karl Johans gate

Det er 75 år siden de store deportasjonene av jøder fra Norge. Hvordan så London-regjeringen på de dramatiske arrestasjonene og deportasjonene i 1942 og 1943? Hva visste de allierte, hva forsto man, hva gjorde utenriksminister og regjeringen Nygaardsvold? Kom og hør Guri Hjeltnes, historiker, forfatter og HL-senterets direktør.

Tid: 12. mars 2018 18:00

På dagen 80 år etter at Østerrike ble innlemmet i det nazistiske Tyskland åpner en utstilling på HL-senteret om Ruth Maier, den østerrikske jenta som flyktet til Norge i 1939 og endte sitt liv i Auschwitz tre år senere.

Tid og sted: 11. mars 2018 14:0015:30, HL-senteret

Foredraget er utsatt til høsten. Informasjon om ny dato offentliggjøres så snart det er klart.

 

Tid og sted: 5. mars 2018 18:30, HL-senteret

Hvordan påvirker sosiale medier demokratiet vårt? Står ytringsfriheten styrket etter 14 år med Facebook? Kjersti Løken Stavrum, tidligere journalist, redaktør og generalsekretær i Norsk Presseforbund, ser i dette foredraget på noen av utfordringene, men også mulighetene, de sosiale mediene skaper.

Tid og sted: 4. mars 2018 14:00, HL-senteret

Med Tor Johan Bøen på fiolin, Benedicte Royer på bratsj, Aurelienne Bauer på cello og Lorène de Ratuld på klaver. Det blir også stykker fremført av en klaverkvartett med Eugène Ysaÿe, Joseph Jongen og Guillaume Lekeu.

Tid og sted: 28. feb. 2018 13:0015:30, Litteraturhuset, Amalie Skram, Oslo

Velkommen til et fagseminar om religion, livssyn og menneskerettigheter i en helhetlig stor­tingsmelding og ny felles trossamfunnslov som skal behandles av Stortinget i 2018.

Tid og sted: 25. feb. 2018 14:0015:30, HL-senteret

Den 25. februar 1943 ble 158 jøder deportert frå Norge med skipet D/S Gotenland. I dette foredraget vil historiker Jon Reitan bruke 75-årsminnet om Gotenland-transporten til å diskutere de lange linjene av utvikling og endring i vår kollektive bevissthet om Holocaust.

Tid og sted: 18. feb. 2018 14:00, HL-senteret

Velkommen til klaverkonsert på HL-senteret med Vebjørn Anvik. Han vil fremføre tre av Beethovens sonater og en rondo.

Tid og sted: 11. feb. 2018 14:0015:30, HL-senteret, Huk aveny 56

HL-senteret gjennomførte i perioden 2015-2017 en oppfølging av undersøkelsen "Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter" (2012). Ved å gjenta den samme undersøkelsen har det vært mulig å kartlegge utviklingen av holdninger over tid.

Tid og sted: 10. feb. 2018 14:0015:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate, Oslo

Idretten var en viktig del av norsk sivil motstand under 2. verdenskrig. Med bakgrunn i den nylig utkomne boka Skjebnekamp. Norsk idrett under okkupasjonen 1940-1945 vil Matti Goksøyr og Finn Olstad snakke om den spesielle stillingen norsk idrett inntok under okkupasjonen, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Tid og sted: 9. feb. 2018 11:0012:00, HL-senteret, Huk aveny 56, Oslo

I boken Nasjonens antiborgere: Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964 tar forfatter Frode Ulvund for seg hvordan de religiøse gruppene jøder, mormoner og jesuitter ble ansett som fremmede, politisk farlige og uønskede i Norge i perioden fra 1814 til full religionsfrihet ble innført i 1964.

Tid og sted: 5. feb. 2018 18:3020:00, HL-senteret, Huk aveny 56, Oslo

Villa Grande er en av Norges mest symboltunge bygninger. Historien spenner over to verdenskriger, en kort mellomkrigstid og en lang etterkrigstid. Men det er én epoke, de fire årene da Vidkun Quisling hadde sin residens i Villa Grande, som ble bestemmende for at Holocaust-senteret fra 2005 av skulle holde hus der.

Tid og sted: 4. feb. 2018 14:0015:30, HL-senteret, Huk aveny 56, Oslo

Statsviter Jacob Aasland Ravndal tar for seg utviklingen av høyreekstrem terrorisme og vold i Vest-Europa fra 1945 til 2015. Hvor stort er omfanget av denne typen politisk vold, hvem står bak angrepene, hvem blir angrepet, og hvorfor opplever noen land betydelig mer høyreekstrem vold enn andre?