Arrangementer - Side 5

Tid og sted: 8. apr. 2021 19:0019:30, Digitalt arrangement

For femti år siden var slagordet: «Opre Roma!», eller «Reis deg rom!», mottoet for den første verdenskongressen for rom i London. Hvordan går det med rom i Norge i dag?

Tid og sted: 28. mars 2021 14:0015:00, Digitalt arrangement

En av verdens ledende Holocaust-eksperter svarer på noen av de hyppigst stilte spørsmålene om folkemordet.

Tid og sted: 14. mars 2021 14:0014:30, Digitalt arrangement

2021 markerer 10 år siden starten av den arabiske våren, som senere skulle utvikle seg til borgerkrig i både Syria og Jemen.

Tid: 7. mars 2021 14:0015:00

Et digitalt foredrag av Terje Joranger. Se foredraget her:https://www.youtube.com/watch?v=JAxXc8BIXas

Tid: 25. feb. 2021 10:0013:00

Berit Reisel presenterer boken sin på  HL-senteret, og diskuterer plyndringen av de norske jødene med andre forfattere og historikere.

Tid og sted: 14. feb. 2021 14:0015:00, Digitalt

En digital samtale med forsker Ellen Emilie Stensrud

Tid og sted: 11. feb. 2021 19:0019:45, Digitalt

Lansering av boken Zolo Karoli. En europeisk historie

Tid og sted: 27. jan. 2021 15:0016:00, Strømmes på hlsenteret.no

Onsdag den 27. januar 2021 markeres den internasjonale Holocaustdagen for å minnes de seks millioner jødene og de andre offergruppene for nazistenes tilintetgjørelser. 

Tid: 29. nov. 2020 14:0015:30

 Hva var kvinners innsats i årene 1940-1945?

Tid: 22. nov. 2020

HL-senteret deltar i dugnaden mot covid-19. Grunnet økende smitte er det derfor bestemt at dette arrangementet utsettes til våren 2021. Vi beklager ulempene dette medfører. Ny dato kommer, så følg med på våre hjemmesider.

Tid: 12. nov. 2020

HL-senteret deltar i dugnaden mot covid-19. Grunnet økende smitte er det derfor bestemt at dette arrangementet utsettes til våren 2021. Vi beklager ulempene dette medfører. Ny dato kommer, så følg med på våre hjemmesider.

Tid: 8. nov. 2020 14:0016:00

Flyktning, vitne og poet.

HL-senteret deltar i dugnaden mot covid-19. Grunnet økende smitte er det derfor bestemt at dette arrangementet kun gjennomføres digitalt uten publikum. Arrangementet strømmes direkte her og på facebook.

Tid: 1. nov. 2020 14:0015:30

Finnes det et hemmelig nettverk som styrer verden?

Tid: 25. okt. 2020 14:0015:30

Møt en nestor i historiefaget.

Tid og sted: 19. okt. 2020 18:3021:00, HL-Senteret

Med utgangspunkt i den nylig utgitte boken Propaganda og motstand, som handler om musikken under okkupasjonen, forteller Harald Herresthal om hvordan nazistene lokket med god musikk

Tid: 18. okt. 2020 14:0015:30

Nazistene, jødene og hjemmefronten.

Tid: 11. okt. 2020 14:0015:30

Hvordan bidrar mediene til integrering, utenforskap, gjensidighet og fiendebilder?

Tid: 27. sep. 2020 14:0015:30

Rasisme har med stor kraft slått inn i offentligheten verden over i 2020. Men hva er hverdagsrasisme? 

Tid og sted: 21. sep. 2020 18:3021:30, HL-senteret

UTEKINO: I Tyskland gifter Hans og Lene seg sommeren 1939 og får datteren Anna. Anti-nazisten Hans utkommanderes for å angripe Polen, og Lene må oppdra Anna alene. Gjennom en lang vandring under krigens siste dager, redder hun henne fra sult, bombardementer og soldater.

Tid: 20. sep. 2020 10:0017:00

Kjenner du til HL-senterets spennende byggeprosjekt som står ferdig i 2021? Vær velkommen til å lære mer om tilbygget MINO som knyttes til fredede Villa Grande med to gjennomslag.

Tid og sted: 13. sep. 2020 14:0015:30, HL-senteret

HL-senteret åpner høstsesongens programrekke med å presentere en viktig, ny antologi fra forskningsavdelingen.

Tid: 15. juni 2020 17:1520:00

Velkommen til utflukt til den nyåpnede installasjonen Roseslottet 2020 ved Frognerseteren!  Arrangeres 15. Juni

Tid og sted: 14. juni 2020 14:0015:30, HL-senteret

I anledning Henrik Wergelands 212-årsdag presenterer barn og unge dikt og drama, sang og spill om frihet og toleranse.

Tid og sted: 11. juni 2020 18:0020:00, Litteraturhuset

Nazismen i Europa og Norge.

Tid og sted: 28. mai 2020 18:0020:00, Litteraturhuset

Skip, sjøfolk og konvoifart