Arrangementer - Side 15

Tid og sted: 21. mai 2016 14:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

"Norske jødiske kvinner under annen verdenskrig - og tausheten etterpå" ved professor emerita Irene Levin. Litteraturen om 2. verdenskrig har ofte framstilt jødene som passive ofre. I disse fortellingene er kvinnene som regel fraværende. Siden de norsk-jødiske kvinnene ikke ble arrestert under krigens første del, kan man spørre om det ga dem et visst handlingsrom.

Tid og sted: 8. mai 2016 14:00, HL-senteret

Mozarts strykekvintetter:

A. K. 406. (K.516-B) C-moll

B. K. 593. D-dur

 

Fremføres av Sølve Sigerland (fiolin), Geir Inge Lotsberg (fiolin), Henninge Landaas (bratsj, Eivind H. Ringstad (bratsj) og Ellen Flesjø (cello).

 

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr. 150,- og barn/studenter kr. 100,-

Tid og sted: 2. mai 2016 18:30, HL-senteret

Filmen, som er fra 2014, handler om frigjøringen av Bergen Belsen våren 1945, og er basert på en film fra samme år om tyske konsentrasjonsleirer. Den ble opprinnelig bestilt av britiske myndigheter, men ble aldri ferdigstilt og vist.

Tid og sted: 24. apr. 2016 14:00, HL-senteret

Professor  Christhard Hoffmann ser i dette foredraget på situasjonen i England rundt forrige århundreskifte. Jødeforfølgelse og fattigdom i tsarens Russland førte til en strøm av jødiske flyktninger både til USA og til europeiske storbyer. Masseinnvandringen til London skapte kraftige reaksjoner: både solidaritet og hjelp, men også fremmedfiendtlighet og krav om innvandringsrestriksjoner.     

Tid og sted: 17. apr. 2016 10:0017:00, HL-senteret

HL-senteret åpner igjen dørene på Villa Grande med gratis adgang for alle som har hentet pass i Oslo Rådhus. Vi har laget et omfattende og variert program som vi håper vil interessere mange. Besøk på eiendommen og i kafeen er også hyggelig i seg selv.   

Tid og sted: 10. apr. 2016 14:00, HL-senteret

Schuberts Forellen-kvintett blir fremført av Kristian Lindberg på klaver, Tor Johan Bøen på fiolin, Bènèdicte Royer på bratsj, Jan C. Carlsen på cello og Christian Mortensen på bass.

 

Tid og sted: 9. apr. 2016 14:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

Ragnar Ulstein i samtale med Guri Hjeltnes.

Motstandsmannen Ragnar Ulstein ser tilbake på krigsårene. Hvilke valg tok han selv den gang? Hvilken betydning og hvilke konsekvenser fikk innsatsen hans? Hva har vært drivkreftene i hans forfatterskap.   

Tid og sted: 4. apr. 2016 18:30, HL-senteret

I dette foredraget tar Terje Emberland for seg antisemittismen i mellomkrigstidens Norge. Det fantes en generell fremmedskepsis som også rammet jødene, men i tillegg en rasistisk antisemittisme. I perioder hadde også forestillingen om en jødisk verdens-sammensvergelse sine tilhengere.  

Tid og sted: 3. apr. 2016 14:00, HL-senteret

Foredrag ved jurist Christopher Harper. Den 26. oktober 1942 kunngjorde Quisling-regjeringen en lov om inndragning av formuer tilhørende jøder. Dette, og den senere deporteringen i november 1942, var en konsekvens av en politikk som hadde til hensikt å fjerne jødene fra det "nye" Norge. 

Tid og sted: 13. mars 2016 14:00, HL-senteret

Foredrag ved Stefania Zezza. I 1942 ble den jødiske gravlunden i Salonika ødelagt og alle gravstøttene fjernet. Dermed forsvant vitnesbyrd om en historie som strakk seg tilbake helt til 1600-tallet. Jødene i Salonika var sefardiske, og nesten alle ble deportert og drept av nazistene i 1943. Dermed ble mye av den sefardiske jødedommen borte som del av "den endelige løsningen".

Tid og sted: 10. mars 2016 18:00, Litteraturhuset - sal: Nedjma

Både i Norge og Polen ble den jødiske minoriteten forsøkt utryddet under Holocaust. I ettertid har fremstillinger av jødisk historie skapt debatt. Hvilke temaer er fortsatt problematiske? Hvordan håndterer Norge og Polen ansvaret for jødenes skjebne under Holocaust og antisemittisme i dag? Og hva gjør de to landene for å synliggjøre jødisk kulturarv som en integrert del av europeisk kultur og historie? 

Tid og sted: 7. mars 2016 18:30, HL-senteret

Filmen handler om flyktningjenta Sonita. Hun er illegal immigrant i en fattig forstad til Teheran og har i utgangspunktet ingen mulighet til å kunne følge sin drøm om å bli sanger. Familien i Afghanistan planlegger å tvangsgifte henne med en eldre mann, men Sonita tar opp kampen mot både familiens og samfunnets konservative, mannsdominerte holdninger.

Tid og sted: 6. mars 2016 14:00, HL-senteret

Førsteamanuensis Berit Thorbjørnsrud vil i dette foredraget diskutere årsakene til at så mange kristne nå forlater sine hjemsteder. Dette skjer i en del av verden som tradisjonelt har vært preget av religiøs og etnisk pluralisme. I dag tyder mye på at denne pluralismen står for fall, og mange frykter at Midtøstens kristne kan forsvinne for godt fra deres tradisjonelle kjerneområder. Samtidig etablerer andre kristne seg på nye steder, blant annet på Den arabiske halvøy. 

Tid og sted: 4. mars 2016 11:00, HL-senteret

Bak blendede ruter er en utstilling av den norske kunstneren Anna-Eva Bergmans krigskarikaturer. De befinner seg vanligvis i magasinene i Fondation Hartung-Bergman i Antibes i Frankrike. Når et utvalg nå vises på HL-senteret, er det første gang i Norge etter at de ble skapt her under krigen.

Tid og sted: 21. feb. 2016 14:00, HL-senteret

Fiolinistene Sølve Sigerland og Geir Inge Lotsberg, bratsjistene Henninge Landaas og Eivind H. Ringstad samt Ellen Flesjø på cello spiller to av Mozarts strykekvintetter: K. 174 i B-dur og K. 516 i G-moll. 

Priser: Voksne kr. 200, honnør kr. 150 og barn/studenter kr. 100.

Tid og sted: 15. feb. 2016 11:3015:30, Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo

Tater-/romaniutvalget leverte i 2015 sin NOU til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Utvalget konkluderte med at politikken overfor folkegruppen har vært "feilslått og nedbrytende".

 

Tid og sted: 14. feb. 2016 14:00, HL-senteret

I dette foredraget gir Nansen-biograf Anne Ellingsen oss eksempler fra Odd Nansens dramatiske liv. Nansen var motstandsmann, satt i tyske konsentrasjonsleire og hjalp flyktninger i stort omfang både før og etter krigen. Fortellingen om hans liv er høyaktuell i en tid da Europa opplever den største flyktningstrømmen siden den andre verdenskrig. 

Tid og sted: 13. feb. 2016 14:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

"Oppgjøret som rystet Norge", foredrag ved Hans Fredrik Dahl.

Oppgjøret med NS-medlemmer og landssvikere etter 1945 er den største offentlige utrenskingen i Norge. Man ville eliminere de uheldige elementer i en akt av renselse som ble følt nødvendig for at samfunnet kunne bli "normalt" igjen.

Tid og sted: 8. feb. 2016 18:30, HL-senteret

Foredrag ved Hallvard Tjelmeland.

Foredraget vil ta for seg dei ulike fasane med mottak av flyktningar. Desse omfattar «displaced persons» - først og fremst jødar like etter krigen - til dei ulike gruppene av kaldkrigsflyktningar, særleg un- garske og tsjekkiske, til omslaget i asyl- og flyktningsituasjonen frå slutten av 1980-talet. Det vil bli trekt linjer heilt opp til dagens store auke i talet på asylsøkarar og flyktningar.

Tid og sted: 7. feb. 2016 14:00, HL-senteret

Foredrag ved professor Bernt Hagtvet om det totalitære samfunn i overvåkingssamfunnets tidsalder. Orwell har som ingen annen beskrevet det totalitære diktaturs altomspennende kontroll med tankeliv så vel som bevegelser. I dette foredraget stiller Hagtvet spørsmålet: Har Orwell fått rett i sine dystre spådommer, ja, er dagens samfunn til dels verre enn hans dystopi?

Tid og sted: 31. jan. 2016 14:00, HL-senteret

Foredrag av historiker Marthe Hommerstad, forfatter av den nylig utkomne Falsen-biografien "Stridsmannen". Christian Magnus Falsen var en av de sterke forkjemperne for jødeparagrafen i Grunnloven under debattene på Eidsvoll. I hans verden skulle vernet om den nye staten trumfe de fleste hensyn. I dette foredraget tar Hommerstad for seg Falsens syn på jødene. 

Tid og sted: 27. jan. 2016 15:00, Minnesmerket over deporterte norske jøder, Akershuskaia

Den internasjonale Holocaustdagen markeres ved minnesmerket over deporterte norske jøder på Akershuskaia. H.K.H Kronprins Haakon vil være tilstede, og dagens hovedtaler er statsminister Erna Solberg. Les mer om dette, andre arrangement og litt om bakgrunnen for dagen.

Tid og sted: 6. des. 2015 14:00, HL-senteret

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, gir sin oppsummering av året som har gått, og hva vi kan forvente i 2016. 60 millioner mennesker er nå på flukt fra krig og forfølgelse. Ni av ti fordrives i eller til et fattig land. Europa har mottatt flere flyktninger enn tidligere. Hva bør være vår verdensdels bidrag i 2016?

Tid og sted: 5. des. 2015 14:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

"Veien inn i krigen - og ut av den. Krigsårene og de lange linjer". Foredrag ved Ole Kristian Grimnes.

Tid og sted: 29. nov. 2015 14:00, HL-senteret

Skuespiller Ola B. Johannessen fremfører først en monolog fra nobelprisvinner Knut Hamsuns «På gjengrodde stier». Deretter vil Hamsun-forsker Ståle Dingstad dele noen av sine tanker om mannen og boken.