Arrangementer - Side 13

Tid og sted: 25. mars 2017 14:0015:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate

I 1951 pågikk «Operasjon asfalt» - omfattende flytting av levningene etter døde, sovjetiske krigsfanger. Historiker Marianne Neerland Soleim ser i dette foredraget på bakgrunnen for at det skjedde, og reaksjonene hos lokalbefolkningen. Og hvorfor ble gravene senere sentrale i det norsk-sovjetiske samarbeidet?

Tid og sted: 21. mars 2017 09:0015:30, HL-senteret

Forskere ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) og SMR (Norsk senter for menneskerettigheter) samarbeider våren 2017 om å arrangere fagseminarer om premisser for og konsekvenser av religions- og livssynspolitiske endringer som nå utredes. Særlig rettes søkelys mot revisjon av dagens ordning med offentlig finansiering, og hvilke konsekvenser dette kan ha for tros- og livssynsminoriteter. I tillegg drøftes hvilke strategier som i praksis kan bidra til å ivareta rettighetene til enkeltmennesker innad i ulike tros- og livssynsamfunn.

Tid og sted: 19. mars 2017 14:0015:30, HL-senteret

Estland passer ikke inn i den tradisjonelle fortellingen om Holocaust i Øst-Europa. Her var det ingen ghettoer, og jødene ble myrdet etter pseudo-rettslige prosesser. Hvorfor var det slik, og hvordan ble oppgjøret med egen fortid?

Tid og sted: 12. mars 2017 14:0015:30, HL-senteret

I dette foredraget ser professor Bernt Hagtvet på dagens kriser i lys av mellomkrigstidens erfaringer. Har vi noe å lære? Har vi grunn til å frykte framtiden?

Tid og sted: 11. mars 2017 14:0015:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate

I vårens første foredrag i serien "Krig, okkupasjon og oppgjør" tar forfatter Asbjørn Jaklin for seg den "brente jords taktikks" helter, ofre, og skyldige.

Tid og sted: 6. mars 2017 18:3020:00, HL-senteret

Det er i år 100 år siden den russiske februarrevolusjonen. Historiker og journalist Halvor Tjønn tar oss med på en spennende historisk reise til vårt store naboland i øst. 

Tid og sted: 5. mars 2017 14:0015:30, HL-senteret

Tysklands systematiske drap i Namibia i perioden 1903-1908, regnes som det tjuende århundres første folkemord. Professor Peter Katjavivi, president i Namibias parlament, kommer for å snakke om veien videre, et tema som er spesielt aktuelt i disse dager da det foregår samtaler mellom Tyskland og Namibia om en formell unnskyldning og krigserstatninger.

Tid og sted: 26. feb. 2017 14:0015:30, HLsenteret

Phoebus stryketrio med Tor Johan Bøen på fiolin, Benedicte Royer på bratsj og Aurelienne Brauer på cello spiller stryketrioer av Joseph Haydn og Divertimento Ess-dur KV 563 av Wolfgang Amadeus Mozart.

Billettpriser: 200 kr., studenter/barn: 150 kr.

Tid og sted: 12. feb. 2017 14:0015:30, HL-senteret

Historikerne Nik Brandal og Eirik Brazier viser i dette foredraget hvordan innføringen av ny fremmedlovgivning under første verdenskrig definerte og utdefinerte hvem som var en del av det norske samfunnet.

Tid: 12. feb. 2017 14:00

Historikerne Nik Brandal og Eirik Brazier viser i dette foredraget hvordan innføringen av ny fremmedlovgivning under første verdenskrig definerte og utdefinerte hvem som var en del av det norske samfunnet. Se foredraget i opptak.

Tid og sted: 6. feb. 2017 18:3020:00, HL-senteret

I dette foredraget ser journalist og forfatter Øyvind Strømmen på dagens medievirkelighet. Han tar for seg troll, politiske troll og falske nyheter, og inviterer med på en reise gjennom bits og bytes, løgner og halvsannheter, Breitbart og skjegg i postkassen.

 

Tid og sted: 5. feb. 2017 14:0015:30, HL-senteret

Flyktningstrømmer, terrorhandlinger og økonomisk usikkerhet har gitt sterke nasjonalistiske utslag i Europa. Stater krangler om flyktningkvoter og fri bevegelse av arbeidskraft. I dette foredraget drøfter forsker Cathrine Moe Thorleifsson hvordan fiendebilder blir mobilisert i respons til globaliseringens kriser.

Tid og sted: 30. jan. 2017 12:0013:30, SMR, Cort Adelers gate 30, Oslo

Hvordan kan aktuelle finansieringsmodeller utformes slik at de er i samsvar med menneskerettighetene og bidrar til inkludering? Spørsmålet er aktuelt i forbindelse med forslaget til en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn som etter planen skal sendes ut på høring allerede i vår. 

Tid og sted: 29. jan. 2017 14:0015:30, HL-senteret

Arve Tellefsen på fiolin og Margareta Nilssen på klaver spiller satser fra sonater av Brahms, Grieg og Franck, satt sammen til et hele.

 

 

Tid og sted: 27. jan. 2017 15:0015:30, Akershuskaia, Oslo

Velkommen til den nasjonale minnemarkeringen av Den internasjonale Holocaustdagen 27. januar. Markeringen finner sted ved Minnesmerket over deporterte norske jøder ved utstikker 1 på Akershuskaia i Oslo. Det var herfra de norske jødene ble deportert med S/S Donau, og senere andre skip, til konsentrasjons- og dødsleirer.

Tid og sted: 4. des. 2016 14:00, HL-senteret

Siden åpningen i oktober 2014 har “Museum of the History of Polish Jews i Warszawa” fått stor oppmerksomhet fra media, publikum og eksperter. I foredraget vil museets høyt anerkjente direktør Dariusz Stola fokusere på utfordringer som museet møter.

Tid og sted: 3. des. 2016 14:00, Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate

I høstens siste foredrag i serien "Krig, okkupasjon og oppgjør", drøfter Terje Emberland, seniorforsker ved HL-senteret, bruken av antisemittiske konspirasjonsteorier innen norsk nazisme før og under okkupasjonen. 

Tid og sted: 28. nov. 2016 18:30, HL-senteret

Foredragsholder Øystein Hetland, doktorgradsstipendiat ved HL-senteret, arbeider med et prosjekt om norsk politi under andre verdenskrig. De tyske okkupantene, og spesielt SS, hadde et klart mål for det norske politiet: Det skulle bli en ivrig og overbevist håndhever av nazistisk politikk.

Tid og sted: 26. nov. 2016 19:00, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Bente Kahan opptrer denne kvelden med egne melodier til dikt av den polske samtidsforfatteren Tadeusz Rózewich. Stykket hadde premiere i Wrozlaw, Polen i 2015, og var en del av programmet til "Wroclaw European Capital of Culture 2016".

Tid og sted: 26. nov. 2016 14:00, Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate.

Under massearrestasjonene av jøder i Norge høsten 1942, klarte flere hundre jødiske barn og unge å flykte til Sverige. De individuelle opplevelsene til dem som på denne måten overlevde det norske Holocaust, løftes fram i dette foredraget av historiker og forfatter Birgit H. Rimstad. 

Tid og sted: 20. nov. 2016 14:00, HL-senteret

Som grunnlegger av fascismen og statsminister i Italia fra 1922 til 1943, forsøkte Benito Mussolini å «forme» italienerne etter nye kriterier og verdier – å skape «det nye mennesket». Fascisme-forskere har lenge ment at bevegelsens suksess i stor grad skyldtes vold og krigerske symboler. Foredragsholder Elisabetta Wolffs synspunkt er at oppslutningen først og fremst kan tilskrives Mussolinis politiske budskap.

Tid og sted: 12. nov. 2016 14:00, Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate

I dette foredraget tar Anette Homlong Storeide utgangspunkt i Administrasjonsrådets oppfordring til norsk industri om "å holde hjulene i gang" etter den kaotiske situasjonen som oppsto som følge av det tyske angrepet på Norge 9. april 1940. Dette ble starten på et fem år langt dilemma: Hvor gikk grensen mellom å holde produksjon og sysselsetting oppe, og uakseptabel kollaborasjon med okkupasjonsmakten?

Tid og sted: 7. nov. 2016 08:3010:00, Fritt Ord, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo

Den 7. november lanserer Ingvill Plesner sin nye bok om Religionspolitikk.  I forbindelse med lanseringen blir det et debattseminar der forfatteren, Anine Kierulf (Norsk senter for menneskerettigheter), Alexa Døving (HL-senteret), Sylo Taraku (Agenda) og Andreas Hompland (sosiolog) deltar.

Tid og sted: 30. okt. 2016 14:00, HL-senteret

I dette foredraget tar historiker Ingjerd Veiden Brakstad for seg 1990-tallets kriger og folkemord i Bosnia-Hercegovina og Rwanda. Bakgrunnen for disse konfliktene ble ofte forklart med “eldgammelt hat”, til tross for at “eldgammelt hat” egner seg dårlig som forklaring på folkemord og andre former for politisk massevold. Likevel hadde denne myten stor innflytelse på hvordan de to hendelsene ble forstått av omverdenen.

Tid og sted: 29. okt. 2016 11:0015:30, HL-senteret

Bli med på denne filmmarkeringen av at det er 80 år siden den spanske borgerkrigen startet. Vi viser filmene "Sommerfuglens tunge" og "13 roser". Det blir også innlegg ved Sigrun Slapgard, forfatter og journalist i NRKs utenriksredaksjon.