Arrangementer - Side 12

Tid og sted: 7. sep. 2017 13:00, HL-senteret

Kan bevissthet om fortiden hjelpe oss med å forstå hvem vi er og hva vi ønsker å være? Ved å undersøke Polens jødiske historie, uttrykt gjennom moderne gatekunst, ønsker denne utstillingen å fremme mangfold og gjenopprette minnet om de europeiske jødene i dagens Polen.

Tid og sted: 3. sep. 2017 14:0015:30, HL-senteret

Hvordan skal vi forstå hvorfor vi fortsatt har høy intoleranse overfor rom? Og hva kan vi lære av historien?

Tid og sted: 27. aug. 2017 14:0015:30, HL-senteret

Møt Anton Weiss-Wendt, forfatter av boken og seniorforsker ved HL-senteret, i samtale med historiker Kim C. Priemel (UiO).

Tid og sted: 26. aug. 2017 10:00, HL-senteret

Tradisjonen tro legger Oslo Kammermusikkfestival en av sine konserter til Villa Grande. Vær med på en morgenstund i Mozarts tegn.

Tid og sted: 11. juni 2017 14:0015:30, HL-senteret

I anledning Henrik Wergelands fødselsdag presenterer Grav litteratur- og teatergruppe (barn 5-14 år), gjennom dans, dialog, drama, sang og spill, denne familieforestillingen om frihet, omtanke og toleranse.

Tid og sted: 10. juni 2017 14:0015:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate, Oslo

Mens hele hennes familie ble drept i nazistenes konsentrasjonsleirer, overlevde Edith Notowicz dr. Mengeles medisinske eksperimenter i Auschwitz.

Tid og sted: 22. mai 2017 18:3020:00, HL-senteret

Foredragsholder Ulf Sverdrup er statsviter og direktør for NUPI.

Tid og sted: 21. mai 2017 14:00, HL-senteret

Forfatter Eirik Gripp Bay vil gi en kort introduksjon til frontsøstrenes historie, samt gå inn på hvordan denne gruppen er forstått tidligere. Boken ser med et kritisk blikk på noen av hovedelementene som stadig er gjentatt når det gjelder disse kvinnene, blant annet at de ofte var politisk naive eller uinteresserte. Se Gripp Bays foredrag i opptak.

 

Tid og sted: 21. mai 2017 14:00, HL-senteret, Huk aveny 56, Oslo

I år er det 75 år siden de første jugoslaviske fangene ankom Norge. I dette foredraget vil historiker Michael Stokke fra Narviksenteret fortelle om denne fangegruppen som led under de verste forholdene av alle fangegrupper i Norge under krigen.   

Tid og sted: 14. mai 2017 14:0015:30, HL-senteret

I de fleste europeiske land er det blitt etablert private borgerverngrupper som patruljerer gater og grenser. Professor Tore Bjørgo ser i dette foredraget på hva som avgjør om de blir regnet som en samarbeidspartner for politi og politiske myndigheter, eller som i Norge blir avvist både av de politiske partiene og av politiet.

Tid og sted: 12. mai 2017 09:0016:00, HL-senteret

Skjer det en normalisering av ekstreme og autoritære holdninger i samfunnet og hva betyr en slik utvikling for det forebyggende arbeid i skolen? Velkommen til kurs på HL-senteret.

Tid og sted: 11. mai 2017 18:0020:00, Lærernes hus, Osterhaus gate 4A, 0183 Oslo

Den økonomiske krisen, flyktningkrisen og flere terrorangrep har ført til økende politisk polarisering i hele Europa. Partier på ytre høyre-fløy får stadig flere stemmer og blir mer og mer akseptert som styrende partier.

Tid og sted: 10. mai 2017 18:0019:30, HL-senteret, Huk aveny 56, Oslo

Historiker Bjarte Brulands nye bok om Holocaust i Norge lanseres på HL-senteret onsdag 10. mai. Vær velkommen til en samtale om boken og dens funn mellom Bjarte Bruland og Guri Hjeltnes, HL-senterets direktør.

Tid og sted: 7. mai 2017 14:0015:30, HL-senteret

Presten Sigmund Feyling var en av de mest sentrale nazistene i Norge under 2. verdenskrig. Som ekspedisjonssjef i Kirke og undervisningsdepartementet i Quisling-regjeringen var den ambisiøse presten fra Egersund et effektivt og farlig redskap i nazistenes tjeneste. Hør forfatter Jostein Berglyd blant annet fortelle om hvordan Feyling brukte teologiske argumenter for å begrunne sin støtte til nazismen.

Tid og sted: 6. mai 2017 14:0015:30, Universitets Gamle festsal, Karl Johans gate

I dette foredraget tar historiker Berit Nøkleby for seg en lite påaktet side ved vår krigshistorie. Etter hvert som krigen utviklet seg ble Norge nærmest en øy for okkupasjonsmakten, og forsyningslinjene innenlands var lange. Sjøveien var viktigst, men farlig - på grunn av værforholdene og trusselen fra Royal Navy.

Tid: 6. mai 2017 14:00

I dette foredraget tar historiker Berit Nøkleby for seg en lite påaktet side ved vår krigshistorie. Etter hvert som krigen utviklet seg ble Norge nærmest en øy for okkupasjonsmakten, og forsyningslinjene innenlands var lange. Sjøveien var viktigst, men farlig - på grunn av værforholdene og trusselen fra Royal Navy. Her kan du se foredraget i opptak.

 

Tid og sted: 30. apr. 2017 12:0018:00, HL-senteret
Tid og sted: 24. apr. 2017 18:3020:00, HL-senteret

I 2017 kommer regjeringens forslag til en helhetlig livssynspolitikk. Hør hva Ingunn Folkestad Breistein, rektor ved Ansgar Teologiske Høgskole, Ingrid Rosendorf Joys, rådsleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Ingvill Thorson Plesner, seniorforsker ved HL-senteret, tenker om fremtidens livssynspolitikk.

Tid og sted: 23. apr. 2017 09:0017:00, HL-senteret

Hjertelig velkommen til en helt spesiell dag på Villa Grande! Tradisjonen tro er HL-senteret en del av arrangementet "Turist i egen by" og holder åpent hele dagen med gratis omvisninger og utstillinger. I tillegg markerer vi også verdens bokdag ved å invitere til samtaler og foredrag om tre aktuelle bøker. 

Tid og sted: 2. apr. 2017 14:0015:30, HL-sentereret

Albert Viljam Hagelin (1881-1946) spilte en svært viktig rolle både før og under den tyske okkupasjonen av Norge. Han hjalp Quisling til makten den 9. april, og sørget for at Hitler ikke glemte Nasjonal Samlings «fører» sommeren 1940, da Reichskommissar Josef Terboven ville ha ham erstattet med Jonas Lie.

Tid og sted: 1. apr. 2017 14:0015:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate

Professor Hans Otto Frøland tar i dette foredraget for seg Organisation Todt (OT). OT var tilstede både i Tyskland, i tysk-allierte land og i okkuperte land og var således en av Nazi-Tysklands største organisasjoner.

Tid og sted: 30. mars 2017 16:0017:00, HL-senteret

Velkommen til åpningen av denne utstillingen om jødisk kulturarv og historie i Portugal, som tar for seg de sefardiske jødenes historie fra førkristen tid og fram til i dag.

Tid og sted: 29. mars 2017 17:0019:00, HL-senteret

I forbindelse med åpningen av utstillingen "'Jewish Experiences and Legacies in Portugal" inviterer HL-senteret til visning av den prisbelønte filmen "The Consul of Bordeaux" (2011).

Tid og sted: 27. mars 2017 18:3020:00, HL-senteret

I 2016 gjennomførte HL-senteret, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, en pilotundersøkelse av antisemittisme i mediene. Kom og hør Jan Brustad, historiker og en av forfatterne bak undersøkelsen, snakke om hvordan antisemittiske og problematiske fremstillinger av jøder kommer til uttrykk i ulike medier i dag.

Tid og sted: 26. mars 2017 14:0015:30, HL-senteret

Velkommen til søndagskonsert på HL-senteret til minne om den norske sosiologen, filosofen og musikkelskeren Dag Østerberg (1938-2017) som døde nylig.