Arrangementer - Side 11

Tid: 22. sep. 2016

Etter den første verdenskrig ble passet obligatorisk reisedokument i Europa. Eller som den østerrikske jøden Stefan Zweig skrev i sin selvbiografi, Verden av i går: "Før hadde mennesket bare en kropp og en sjel. I dag må en dessuten ha et pass, ellers blir en ikke behandlet som et menneske." For omreisende minoriteter, og spesielt rom-minoriteten, hadde dette store konsekvenser.

Se opptak fra konferansen (på engelsk) her.

 

Tid og sted: 18. sep. 2016 14:00, HL-senteret

Søndag 18. september kan du oppleve både Helge Ibergs nye verk "KVARTETT for livet i sin alminnelighet og Olivier Messiaens "Quatuor pour la Fin du Temps". Musikere er Ingfrid Nyhus på klaver, Hans Chr. Bræin på klarinett, Geir Inge Lotsberg på fiolin og Øystein Birkeland på cello. Johanne Byhring spiller marimba i Ibergs verk.

Tid og sted: 16. sep. 2016 10:0015:00, HL-senteret

På 1520-tallet forsvarte Martin Luther jødene mot forfølgelse og hån fra de kristne. Men mot slutten av sitt liv endret han syn. I 1543 utga han et sterkt jødefiendtlig skrift med tittelen «Om jødene og deres løgner». Her argumenter han på en annen måte enn det som var vanlig i senmiddelalderens antijudaistiske teologi. 

Tid og sted: 12. sep. 2016 18:30, HL-senteret

Berit Nøkleby vil med utgangspunkt i boken Hitlers Norge snakke om hvordan landet ble styrt i de fem okkupasjonsårene. Sentralt i foredraget står Wehrmacht, Reichskommissar, politi og domstoler, et regime der makt var rett, Hitlers ord loven, og der det ikke var noen sikkerhet for liv, eiendom eller frihet.

Tid: 11. sep. 2016 14:00

Hatkriminalitet er et relativt nytt begrep i norsk offentlighet. Hva er egentlig hatkriminalitet, hvilke saker har vi hatt i Norge, og hvordan arbeider politiet mot denne formen for kriminalitet?

Foredragsholder Ingjerd Hansen er sosiolog, har vært ansatt i Oslo politidistrikt siden 1997, og har vært ansvarlig for rapportene om hatkriminalitet som Oslo politidistrikt har gitt ut. Til daglig jobber hun som seniorrådgiver i politimesterens strategiske stab i Oslo politidistrikt.

Tid: 11. sep. 2016

Hatkriminalitet er et relativt nytt begrep i norsk offentlighet. Hva er egentlig hatkriminalitet, hvilke saker har vi hatt i Norge, og hvordan arbeider politiet mot denne formen for kriminalitet?

Her kan du se Ingjerd Hansens foredrag.

Tid og sted: 5. sep. 2016 08:3016:00, HL-senteret
Tid og sted: 28. aug. 2016 14:00, HL-senteret

80 år etter den spanske borgerkrigens start inviterer vi til en samtale om noen av datidens fremste norske formidlere av inntrykk fra den brutale krigen. Borgerkrigen, som varte fra 1936 til 1939, var en av de mest ideologisk pregede konfliktene i det 20. århundrets historie. Konflikten dreide seg om forholdet mellom demokrati og diktatur og ble i samtiden oppfattet som en kamp mot europeisk fascisme og for demokratiet.

Tid og sted: 27. aug. 2016 10:0012:00, HL-senteret

Opplev fremføringen av tre satser fra Dimitri Shostakovitsjs Strykevartett nr 3 og Ståle Kleibergs Svart melk når Oslo Kammermusikkfestival gjester HL-senteret. 

Tid og sted: 16. juni 2016 13:00, HL-senteret

Et ødelagt minnesmerke graves fram fra snøen på Saltfjellet i Nordland. Restene av en inskripsjonsplate forteller om skjebnen til tusener av sovjetiske krigsfanger som døde i Norge under andre verdenskrig.

Tid og sted: 5. juni 2016 14:00, HL-senteret

Familieforestilling ved Grav litteratur- og teatergruppe. Gjennom dialog, dikt, drama og dans markerer barn (6-14 år) Henrik Wergelands fødselsdag noen dager senere - 17. juni.

Regi: Maj-Christel Skramstad, Anne Jorunn Kydland og Liv Cecilie Birkeland.

Tid og sted: 4. juni 2016 14:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

Professor Hans Petter Graver vil i foredraget "Dommernes krig" belyse norske og tyske dommeres innsats for, og mot, nasjonalsosialismen. Den tyske nasjonalsosialismen brukte rettsapparatet som en viktig del av undertrykkelse av opposisjon og for å utvikle et samfunn bygget på førerprinsipp og folkefellesskap.

Tid: 2. juni 2016 13:00

Den 2. juni åpner utstillingen "Gulag. Det farfar ikke fortalte". Anton Weiss-Wendt, forskningsleder ved HL-senteret, har sporet opp farfarens historie i Stalins fangeleire. Han har lett i russiske arkiver og gransket farfarens etterlatte papirer og private bilder. Bli med på en særegen og personlig reise til Gulag - og til hvordan de tidligere fangene og det russiske samfunnet i ettertid har forholdt seg til Stalintidens brutalitet. 

Tid og sted: 2. juni 2016 10:003. juni 2016 16:00, HL-senteret

Referanser til sovjetisk fortid, og da spesielt til seieren over Hitlers Tyskland, spiller en viktig rolle i russisk politikk. Når monumenter til ære for Stalin stadig settes opp og minnene om GULag falmer, har historien i økende grad blitt et "politisk gissel" i Putins Russland. Konferansen vil diskutere status for historieskriving og historiefortelling i Russland fra slutten av 1980-tallet og fram til i dag.  

 

 

Tid og sted: 29. mai 2016 14:00, HL-senteret

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) feirer 20-års jubileum, men hva har de å feire? Har rådet kun fungert som livssynssamfunnenes interne dialogforum, eller er de skapere av ny politikk i møterommet mellom den sekulære staten og livssynsmangfoldet? 

Tid og sted: 22. mai 2016 14:00, HL-senteret

Klaverkvintetter:

Halvdan Cleve: Klaverkvintett i F-dur

Johannes Brahms: Klaverkvintett op.34 i F-moll

 

Musikkstykkene fremføres av Sanae Yosida (klaver), Tor Johannes Bøen (fiolin), Alison Rayner (fiolin), Bènèdicte Royer (bratsj) og Aurèlienne Brauner (cello).

 

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr. 150,- og barn/studenter kr. 100,-

Tid og sted: 21. mai 2016 14:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

"Norske jødiske kvinner under annen verdenskrig - og tausheten etterpå" ved professor emerita Irene Levin. Litteraturen om 2. verdenskrig har ofte framstilt jødene som passive ofre. I disse fortellingene er kvinnene som regel fraværende. Siden de norsk-jødiske kvinnene ikke ble arrestert under krigens første del, kan man spørre om det ga dem et visst handlingsrom.

Tid og sted: 8. mai 2016 14:00, HL-senteret

Mozarts strykekvintetter:

A. K. 406. (K.516-B) C-moll

B. K. 593. D-dur

 

Fremføres av Sølve Sigerland (fiolin), Geir Inge Lotsberg (fiolin), Henninge Landaas (bratsj, Eivind H. Ringstad (bratsj) og Ellen Flesjø (cello).

 

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr. 150,- og barn/studenter kr. 100,-

Tid og sted: 2. mai 2016 18:30, HL-senteret

Filmen, som er fra 2014, handler om frigjøringen av Bergen Belsen våren 1945, og er basert på en film fra samme år om tyske konsentrasjonsleirer. Den ble opprinnelig bestilt av britiske myndigheter, men ble aldri ferdigstilt og vist.

Tid og sted: 24. apr. 2016 14:00, HL-senteret

Professor  Christhard Hoffmann ser i dette foredraget på situasjonen i England rundt forrige århundreskifte. Jødeforfølgelse og fattigdom i tsarens Russland førte til en strøm av jødiske flyktninger både til USA og til europeiske storbyer. Masseinnvandringen til London skapte kraftige reaksjoner: både solidaritet og hjelp, men også fremmedfiendtlighet og krav om innvandringsrestriksjoner.     

Tid og sted: 17. apr. 2016 10:0017:00, HL-senteret

HL-senteret åpner igjen dørene på Villa Grande med gratis adgang for alle som har hentet pass i Oslo Rådhus. Vi har laget et omfattende og variert program som vi håper vil interessere mange. Besøk på eiendommen og i kafeen er også hyggelig i seg selv.   

Tid og sted: 10. apr. 2016 14:00, HL-senteret

Schuberts Forellen-kvintett blir fremført av Kristian Lindberg på klaver, Tor Johan Bøen på fiolin, Bènèdicte Royer på bratsj, Jan C. Carlsen på cello og Christian Mortensen på bass.

 

Tid og sted: 9. apr. 2016 14:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

Ragnar Ulstein i samtale med Guri Hjeltnes.

Motstandsmannen Ragnar Ulstein ser tilbake på krigsårene. Hvilke valg tok han selv den gang? Hvilken betydning og hvilke konsekvenser fikk innsatsen hans? Hva har vært drivkreftene i hans forfatterskap.   

Tid og sted: 4. apr. 2016 18:30, HL-senteret

I dette foredraget tar Terje Emberland for seg antisemittismen i mellomkrigstidens Norge. Det fantes en generell fremmedskepsis som også rammet jødene, men i tillegg en rasistisk antisemittisme. I perioder hadde også forestillingen om en jødisk verdens-sammensvergelse sine tilhengere.  

Tid og sted: 3. apr. 2016 14:00, HL-senteret

Foredrag ved jurist Christopher Harper. Den 26. oktober 1942 kunngjorde Quisling-regjeringen en lov om inndragning av formuer tilhørende jøder. Dette, og den senere deporteringen i november 1942, var en konsekvens av en politikk som hadde til hensikt å fjerne jødene fra det "nye" Norge.