Arrangementer - Side 10

Tid: 12. mars 2018 18:00

På dagen 80 år etter at Østerrike ble innlemmet i det nazistiske Tyskland åpner en utstilling på HL-senteret om Ruth Maier, den østerrikske jenta som flyktet til Norge i 1939 og endte sitt liv i Auschwitz tre år senere.

Tid og sted: 11. mars 2018 14:0015:30, HL-senteret

Foredraget er utsatt til høsten. Informasjon om ny dato offentliggjøres så snart det er klart.

 

Tid og sted: 5. mars 2018 18:30, HL-senteret

Hvordan påvirker sosiale medier demokratiet vårt? Står ytringsfriheten styrket etter 14 år med Facebook? Kjersti Løken Stavrum, tidligere journalist, redaktør og generalsekretær i Norsk Presseforbund, ser i dette foredraget på noen av utfordringene, men også mulighetene, de sosiale mediene skaper.

Tid og sted: 4. mars 2018 14:00, HL-senteret

Med Tor Johan Bøen på fiolin, Benedicte Royer på bratsj, Aurelienne Bauer på cello og Lorène de Ratuld på klaver. Det blir også stykker fremført av en klaverkvartett med Eugène Ysaÿe, Joseph Jongen og Guillaume Lekeu.

Tid og sted: 28. feb. 2018 13:0015:30, Litteraturhuset, Amalie Skram, Oslo

Velkommen til et fagseminar om religion, livssyn og menneskerettigheter i en helhetlig stor­tingsmelding og ny felles trossamfunnslov som skal behandles av Stortinget i 2018.

Tid og sted: 25. feb. 2018 14:0015:30, HL-senteret

Den 25. februar 1943 ble 158 jøder deportert frå Norge med skipet D/S Gotenland. I dette foredraget vil historiker Jon Reitan bruke 75-årsminnet om Gotenland-transporten til å diskutere de lange linjene av utvikling og endring i vår kollektive bevissthet om Holocaust.

Tid og sted: 18. feb. 2018 14:00, HL-senteret

Velkommen til klaverkonsert på HL-senteret med Vebjørn Anvik. Han vil fremføre tre av Beethovens sonater og en rondo.

Tid og sted: 11. feb. 2018 14:0015:30, HL-senteret, Huk aveny 56

HL-senteret gjennomførte i perioden 2015-2017 en oppfølging av undersøkelsen "Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter" (2012). Ved å gjenta den samme undersøkelsen har det vært mulig å kartlegge utviklingen av holdninger over tid.

Tid og sted: 10. feb. 2018 14:0015:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate, Oslo

Idretten var en viktig del av norsk sivil motstand under 2. verdenskrig. Med bakgrunn i den nylig utkomne boka Skjebnekamp. Norsk idrett under okkupasjonen 1940-1945 vil Matti Goksøyr og Finn Olstad snakke om den spesielle stillingen norsk idrett inntok under okkupasjonen, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Tid og sted: 9. feb. 2018 11:0012:00, HL-senteret, Huk aveny 56, Oslo

I boken Nasjonens antiborgere: Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964 tar forfatter Frode Ulvund for seg hvordan de religiøse gruppene jøder, mormoner og jesuitter ble ansett som fremmede, politisk farlige og uønskede i Norge i perioden fra 1814 til full religionsfrihet ble innført i 1964.

Tid og sted: 5. feb. 2018 18:3020:00, HL-senteret, Huk aveny 56, Oslo

Villa Grande er en av Norges mest symboltunge bygninger. Historien spenner over to verdenskriger, en kort mellomkrigstid og en lang etterkrigstid. Men det er én epoke, de fire årene da Vidkun Quisling hadde sin residens i Villa Grande, som ble bestemmende for at Holocaust-senteret fra 2005 av skulle holde hus der.

Tid og sted: 4. feb. 2018 14:0015:30, HL-senteret, Huk aveny 56, Oslo

Statsviter Jacob Aasland Ravndal tar for seg utviklingen av høyreekstrem terrorisme og vold i Vest-Europa fra 1945 til 2015. Hvor stort er omfanget av denne typen politisk vold, hvem står bak angrepene, hvem blir angrepet, og hvorfor opplever noen land betydelig mer høyreekstrem vold enn andre?

Tid og sted: 3. des. 2017 14:0015:30, HL-senteret

Kom til HL-senteret og hør Sølve Sigerland på violin, Henninge Landaas på bratsj og Ellen Flesjø på cello fremføre Bachs "Goldbergvariasjoner".

Tid og sted: 2. des. 2017 14:0015:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate, Oslo

Ny forskning viser at Himmler og hans SS-organisasjon i flere år før Hitlers maktovertakelse i 1933 arbeidet systematisk og i det skjulte for å  etablere et nettverk av pålitelige støttespillere i Skandinavia.

Tid og sted: 1. des. 2017 09:0015:30, HL-senteret

Hvordan påvirker majoritetens religion og etnisitet nasjonal identitet og politisk ideologi, og hvilke konsekvenser har dette for inkludering av minoriteter og vern om deres rettigheter? Rundebordssamtalene samler forskere og fagpersoner fra ulike organisasjoner som arbeider med forhold for etniske og religiøse minoriteter i henholdsvis Indonesia og Myanmar og  i Irak og Libanon. Blant deltakerne er også fagpersoner fra disse landene.

 

Tid og sted: 26. nov. 2017 18:0020:00, Universitetets aula, Karl Johans gate 47, Oslo

26. november 1942 ble 529 jøder deportert med D/S Donau og senere sendt videre til Auschwitz. Denne mørke dagen i norsk historie markeres med et fellesarrangement mellom Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, Det Jødiske Samfunn i Trondheim og HL-senteret. 

Tid: 25. nov. 2017 14:0015:30

Filmskaper og forfatter Nina Grünfeld vil med utgangspunkt i filmen og boken «Ninas barn» (NRK og Kagge forlag 2015), fortelle om de jødiske barna som kom fra Østerrike og Tsjekkoslovakia til Norge på slutten av 1930-tallet som norgeshistoriens første politiske barneflyktninger.

Tid og sted: 23. nov. 2017 15:0019:30, Voksenåsen Kultur- og konferansehotell, Ullveien 4, 0791 Oslo

26. november er det 75 år siden 529 jøder ble deportert med D/S Donau og senere sendt videre til Auschwitz. Hva skrev egentlig svensk presse om de norske jødenes skjebne? Hva meldte Sveriges Radio? Fikk hendelsen noe å si for den svenske samlingsregjeringens politikk overfor Nazi-Tyskland?

Tid og sted: 19. nov. 2017 14:0015:30, HL-senteret

Forestillinger om en jødisk sammensvergelse utgjorde et grunnelement i mellomkrigstidens antisemittisme, men slike konspirasjonsteorier sirkulerer fortsatt i dagens samfunn. Hvem identifiseres nå som konspiratørene og deres allierte?  Hva gjør slike forestillinger tiltrekkende? På hvilken måte utgjør de en politisk trussel? Hvordan kan de bekjempes?

Tid og sted: 13. nov. 2017 18:3020:00, HL-senteret

Helt fram til Sovjetunionens fall var bolsjevikenes versjon av hva som skjedde i Russland høsten 1917 nærmest enerådende: Det russiske folket, under ledelse av bolsjevikpartiet, styrtet et tyrannisk styre og innførte sosialismen. I ettertid ble Lenins revolusjon riktignok kapret av Stalin, het det, men stalinismen var et avvik fra den sanne marxismen og leninismen.

Tid og sted: 13. nov. 2017 18:30, HL-senteret

Helt fram til Sovjetunionens fall var bolsjevikenes versjon av hva som skjedde i Russland høsten 1917 nærmest enerådende, men bildet har lite å gjøre med virkeligheten. Mandag 13. november kl. 18.30 kommer Russlandekspert, journalist og forfatter Halvor Tjønn til  HL-senteret. Her kan du se foredraget i opptak.

 

Tid og sted: 12. nov. 2017 14:0015:30, HL-senteret

Velkommen til boklansering på HL-senteret! Forfatter Eirik Gripp Bay vil gi en kort introduksjon til frontsøstrenes historie, samt gå inn på hvordan denne gruppen er forstått tidligere. Boken ser med et kritisk blikk på noen av hovedelementene som stadig er gjentatt når det gjelder disse kvinnene, blant annet at de ofte var politisk naive eller uinteresserte.

Tid og sted: 10. nov. 2017 10:0015:00, HL-senteret

Det er i år 500 år siden reformasjonen startet, og seminaret vil blant annet se på kirkens forhold til jødene opp igjennom historien, men vil også ta for seg forholdene i dagens Norge, og hvordan temaet formidles i prekentekster og trosopplæring. Det vil være både historiske og dagsaktuelle foredrag, i tillegg til en paneldebatt med sentrale aktører fra både kirkelige og jødiske miljøer.

Tid og sted: 4. nov. 2017 14:0015:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate, Oslo

Haakon VIIs betydning for Norge har aldri vært større enn i de fem årene da han befant seg på fremmed jord. Hør Tor Bomann-Larsens foredrag om det norske kongehuset i krig i Gamle festsal.