Arrangementer - Side 8

Tid og sted: 2. mars 2019 14:0015:00, Gamle festsal, UiO

Vårens første del av HL-senterets og Universitetet i Oslos felles foredragsserie Krig, okkupasjon og historisk arv handler om Geldmacher-nettverket. Se foredraget direkte eller i opptak.

Tid og sted: 10. feb. 2019 14:0015:00, HL-senteret

Hvilken rolle spiller det europeiske snublesteinprosjektet i en større minnekultursammenheng?

Forfatter og historiker Halvor Tjønn
Tid og sted: 4. feb. 2019 18:30, HL-senteret

Historien gjentar seg ikke, men vi europeere har all grunn til å reflektere over stormaktenes interesser overfor vårt kontinent et par tiår etter slutten på den kalde krigen.

Jødiske ungdommer leser tekster.
Tid og sted: 27. jan. 2019 15:0017:30, Akershuskaia og Artilleriloftet

Søndag 27. januar markeres Den internasjonale Holocaustdagen rundt omkring i verden, også i Norge. HL-senteret står for den nasjonale markeringen. 

Se opptak av markeringen.

Mange aviser på gulvet
Tid og sted: 20. des. 2018 10:0015:00, Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass 1

Torsdag 20. desember 2018 inviterte HL-senteret til en lang samtale om historieskriving, jødene og hjemmefronten i okkupasjonsårene.

Tid og sted: 9. des. 2018 14:0016:00, HL-senteret

FNs folkemordkonvensjon av 9. desember og FNs menneskerettighetserklæring av 10. desember: Hva var intensjonen med traktatene i 1948 og er de fortsatt relevante?  

Se foredraget til Anton Weiss-Wendt.

Tid og sted: 7. des. 2018 18:3022:00, Wergelandssalen, Litteraturhuset

I anledning 70-årsmarkeringene av FNs folkemordkonvensjon og FNs menneskerettighetserklæring retter vi søkelyset mot kunnskap og dokumentasjon som forutsetning for å sikre rettferd  og rettsvern for jezidier og andre minoriteter. 

Tid og sted: 7. des. 2018 09:0014:00, HL-senteret

I anledning 70-årsmarkeringene av FNs folkemordskonvensjon og FNs menneskerettighetserklærings retter HL-senteret 7. og 9. desember søkelyset mot kunnskap og dokumentasjon som forutsetning for å sikre rettferd  og rettsvern for jezidier og andre minoriteter. 

Vi sender direkte fra fagseminaret mellom kl 9.00-12.30

Tid og sted: 3. des. 2018 18:30, HL-senteret

«Tysklandsstudenter» var Elsa Kvammes første dokumentarfilm og ble tatt opp i 1995/96, mens mange av studentveteranene fortsatt var i live.

Tid og sted: 2. des. 2018 14:0015:30, HL-senteret

Var dommerne og de som sto bak landssvikoppgjøret seg bevisste på at forfølgelsen av jødene i Norge var del av et bredt anlagt folkemord – også med aktiv norsk medvirkning?

Se foredraget i opptak.

Tid og sted: 1. des. 2018 16:0017:30, Aulaen, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

For ganske nøyaktig 75 år siden arresterte den tyske okkupasjonsmakten rundt 1200 mannlige studenter nettopp her - i Aulaen.

Se foredraget i opptak.

Tid og sted: 25. nov. 2018 14:0015:30, HL-senteret

Kampen om skolen i det okkuperte Norge ble oppfattet som en kamp om hele nasjonens fremtid. Skolen ble en av de mest sentrale kamparenaer for Nasjonal Samling for å gjennomføre et renraset, norsk folkefellesskap.

Se boklanseringen i opptak.

Tid og sted: 24. nov. 2018 14:0015:30, Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

Theresienstadt-overlevende Inge Auerbacher samtaler med HL-senterets direktør, Guri Hjeltnes.

Se foredraget i opptak.

 

Tid og sted: 18. nov. 2018 14:0015:30, HL-senteret

Det er 50 år siden Martin Luther King jr. ble drept. King var det aller fremste symbolet på borgerrettighetsbevegelsen i USA.

Foredrag ved historiker Geir  Lundestad, tidligere direktør ved Det Norske Nobelinstitutt.

Se foredraget direkte eller i opptak.

Tid og sted: 10. nov. 2018 14:0015:30, Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

Enkelte datoer i europeisk historie må ikke bli glemt. Den 9. november 1938, da pogromene mot jødene i Tyskland, Østerrike og det tyskokkuperte Tsjekkoslovakia ble gjennomført i statlig regi, er en slik dag.

Tid og sted: 5. nov. 2018 18:30, HL-senteret

Musikalsk åpning og etter dette en samtale mellom tre tidligere flyktninger; Nina Witoszek, Keyhan Iqanian og Asieh Amini.

Et arrangement i regi av HL-senterets venneforening

 

Tid og sted: 31. okt. 2018, HL-senteret

En ny utstilling åpnet denne uka på HL-senteret. Den er basert på fotografier, øyenvitneskildringer og fortellinger fra tidsvitner om pogromene, den såkalte «Krystallnatten», 9. november 1938.

Tid og sted: 28. okt. 2018 14:00, HL-senteret

Dette er en fortelling om krigens største redningsaksjon i Norge.

Forteller: Per Jostein Aarsand

Sanger: Solfrid Molland

Tid og sted: 21. okt. 2018 14:0015:30, HL-senteret

Hva gjør jihadister når de ikke slåss?

Foredrag av seniorforsker Thomas Hegghammer, Forsvarets forskningsinstitutt.  

Tid og sted: 14. okt. 2018 14:00, HL-senteret

En reise med A. O. Vinjes kjente- og ukjente- toneskalder.

Pianist: Håvard Gimse Baryton: Trond Halstein Moe Komponister: Edvard Grieg m. flere

Tid og sted: 13. okt. 2018 14:0015:30, Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans Gate

Foredrag ved professor emeritus, UiO, Ole Kristian Grimnes.

Tid og sted: 12. okt. 2018 09:3015:30, HL-senteret

Utfordringer, erfaringer og potensial for undervisning om Holocaust

Hvordan undervise om Holocaust og sensitive temaer som fordommer og gruppefiendtlighet, forfølgelse og massedrap uten å forenkle, moralisere eller miste ofrenes verdighet av syne? Hvordan skape engasjement hos ungdommer i dag uten å politisere? Hvordan skape refleksjon og kritisk tenkning?

Tid og sted: 30. sep. 2018 14:00, HL-senteret

Arne Garborg / Edvard Grieg Sonate i D-dur op. 10. nr. 3.

Resitasjon: Ola B. Johannessen, sang: Eir Inderhaug Ved klaveret: Thormod Rønning Kvam.

Tid og sted: 23. sep. 2018 10:0017:00, HL-senteret

Igjen åpner Villa Grande sine dører og inviterer Oslos befolkning til å besøke denne historisk interessante bygningen, inkludert rom som ellers er lukket for publikum. Historiker og forfatter Bodil Stenseth vil holde foredrag om Villa Grandes hundreårige historie, og historiker Carl Emil Vogt vil innlede til utstillingen som ble laget i forbindelse med markeringen.   

Tid og sted: 16. sep. 2018 14:00, HL-senteret

ved historiker Odd-Bjørn Fure, prosjektleder og tidligere direktør på HL-senteret. Hvorfor og i hvilken grad bidro ansatte i norske statsinstitusjoner til undertrykkelse av sine medborgere under andre verdenskrig, med deltakelsen i Holocaust som det verste eksempelet? Og hvorfor ønsket og klarte noen av dem å gjøre motstand? Disse spørsmålene var fundamentale i HL- senterets såkalte DIMNO-prosjekt som ble finansiert av Norges forskningsråd. Bildet som etter hvert dannet seg gjennom studiene av politi, embetsverk og skole viste seg å være svært mangefasettert.