Arrangementer - Side 5

Tid: 1. nov. 2020 14:0015:30

Finnes det et hemmelig nettverk som styrer verden?

Tid: 25. okt. 2020 14:0015:30

Møt en nestor i historiefaget.

Tid og sted: 19. okt. 2020 18:3021:00, HL-Senteret

Med utgangspunkt i den nylig utgitte boken Propaganda og motstand, som handler om musikken under okkupasjonen, forteller Harald Herresthal om hvordan nazistene lokket med god musikk

Tid: 18. okt. 2020 14:0015:30

Nazistene, jødene og hjemmefronten.

Tid: 11. okt. 2020 14:0015:30

Hvordan bidrar mediene til integrering, utenforskap, gjensidighet og fiendebilder?

Tid: 27. sep. 2020 14:0015:30

Rasisme har med stor kraft slått inn i offentligheten verden over i 2020. Men hva er hverdagsrasisme? 

Tid og sted: 21. sep. 2020 18:3021:30, HL-senteret

UTEKINO: I Tyskland gifter Hans og Lene seg sommeren 1939 og får datteren Anna. Anti-nazisten Hans utkommanderes for å angripe Polen, og Lene må oppdra Anna alene. Gjennom en lang vandring under krigens siste dager, redder hun henne fra sult, bombardementer og soldater.

Tid: 20. sep. 2020 10:0017:00

Kjenner du til HL-senterets spennende byggeprosjekt som står ferdig i 2021? Vær velkommen til å lære mer om tilbygget MINO som knyttes til fredede Villa Grande med to gjennomslag.

Tid og sted: 13. sep. 2020 14:0015:30, HL-senteret

HL-senteret åpner høstsesongens programrekke med å presentere en viktig, ny antologi fra forskningsavdelingen.

Tid: 15. juni 2020 17:1520:00

Velkommen til utflukt til den nyåpnede installasjonen Roseslottet 2020 ved Frognerseteren!  Arrangeres 15. Juni

Tid og sted: 14. juni 2020 14:0015:30, HL-senteret

I anledning Henrik Wergelands 212-årsdag presenterer barn og unge dikt og drama, sang og spill om frihet og toleranse.

Tid og sted: 11. juni 2020 18:0020:00, Litteraturhuset

Nazismen i Europa og Norge.

Tid og sted: 28. mai 2020 18:0020:00, Litteraturhuset

Skip, sjøfolk og konvoifart

Tid og sted: 11. mai 2020 07:0023:00, HL-senteret

I lys av fagfornyelsen tilbyr HL-senteret et lærerkurs som utforsker mulighetene som ligger i undervisning om folkemord og tilknyttede tema.

Tid og sted: 10. mai 2020 14:0014:45, HL-senteret

Hvordan oppsto jihadismen? Miniforedrag av Thomas Hegghammer.

Tid og sted: 8. mai 2020 12:3013:30, HL-senteret

Mor, jeg og tausheten

Tid: 4. mai 2020 18:3019:30

Hvordan står det til med årets store 75 års jubilant, FN?

Tid og sted: 3. mai 2020 14:0015:30, HL-senteret

Hvordan opplevde barna det å leve i dekning eller å bli loset over grensen?

Tid og sted: 27. apr. 2020 20:0020:45, HL-senterets YouTube-kanal

I dette digitale miniforedraget tar Nina Grünfeld utgangspunkt i sakprosaboken om sin ukjente, jødiske farmor Frida, som levde et turbulent liv som prostituert i mellomkrigstidens Sentral-Europa.

Tid og sted: 19. apr. 2020 10:0016:00, HL-senteret

Kafeen er klar for innrykk og hagen vårklar. Vi tilbyr et spennende program og omvisning i bygg og utstillinger gjennom hele dagen.

Tid og sted: 12. apr. 2020 15:3016:00, HL-senteret digitalt

De antijødiske terroraksjonene i Pittsburgh og Poway i USA og i Halle i Tyskland, har gjort den høyreekstreme antisemittismen til et skremmende aktuelt tema.

Tid og sted: 30. mars 2020 17:0019:00, Litteraturhuset

"Turning Point" i andre verdenskrig også "turning point" i Holocaust? 

Tid og sted: 23. mars 2020 09:3012:30, HL-Senteret

Velkommen til en viktig boklansering fra forskningsmiljøet på HL-senteret. 

Tid og sted: 12. mars 2020 18:0020:00, Litteraturhuset

Felttoget i 1940.

Grunnet smittefare i forbindelse med koronaviruset, vil dette arrangementet gjennomføres uten publikum. Arrangementet vil strømmes i våre kanaler.

Tid og sted: 8. mars 2020 14:0015:30, HL-senteret

Velkommen til kvinne- og søndagsforedrag av Vibeke Kieding Banik!