Arrangementer - Side 13

Tid og sted: 4. mars 2016 11:00, HL-senteret

Bak blendede ruter er en utstilling av den norske kunstneren Anna-Eva Bergmans krigskarikaturer. De befinner seg vanligvis i magasinene i Fondation Hartung-Bergman i Antibes i Frankrike. Når et utvalg nå vises på HL-senteret, er det første gang i Norge etter at de ble skapt her under krigen.

Tid og sted: 21. feb. 2016 14:00, HL-senteret

Fiolinistene Sølve Sigerland og Geir Inge Lotsberg, bratsjistene Henninge Landaas og Eivind H. Ringstad samt Ellen Flesjø på cello spiller to av Mozarts strykekvintetter: K. 174 i B-dur og K. 516 i G-moll. 

Priser: Voksne kr. 200, honnør kr. 150 og barn/studenter kr. 100.

Tid og sted: 15. feb. 2016 11:3015:30, Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo

Tater-/romaniutvalget leverte i 2015 sin NOU til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Utvalget konkluderte med at politikken overfor folkegruppen har vært "feilslått og nedbrytende".

 

Tid og sted: 14. feb. 2016 14:00, HL-senteret

I dette foredraget gir Nansen-biograf Anne Ellingsen oss eksempler fra Odd Nansens dramatiske liv. Nansen var motstandsmann, satt i tyske konsentrasjonsleire og hjalp flyktninger i stort omfang både før og etter krigen. Fortellingen om hans liv er høyaktuell i en tid da Europa opplever den største flyktningstrømmen siden den andre verdenskrig. 

Tid og sted: 13. feb. 2016 14:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

"Oppgjøret som rystet Norge", foredrag ved Hans Fredrik Dahl.

Oppgjøret med NS-medlemmer og landssvikere etter 1945 er den største offentlige utrenskingen i Norge. Man ville eliminere de uheldige elementer i en akt av renselse som ble følt nødvendig for at samfunnet kunne bli "normalt" igjen.

Tid og sted: 8. feb. 2016 18:30, HL-senteret

Foredrag ved Hallvard Tjelmeland.

Foredraget vil ta for seg dei ulike fasane med mottak av flyktningar. Desse omfattar «displaced persons» - først og fremst jødar like etter krigen - til dei ulike gruppene av kaldkrigsflyktningar, særleg un- garske og tsjekkiske, til omslaget i asyl- og flyktningsituasjonen frå slutten av 1980-talet. Det vil bli trekt linjer heilt opp til dagens store auke i talet på asylsøkarar og flyktningar.

Tid og sted: 7. feb. 2016 14:00, HL-senteret

Foredrag ved professor Bernt Hagtvet om det totalitære samfunn i overvåkingssamfunnets tidsalder. Orwell har som ingen annen beskrevet det totalitære diktaturs altomspennende kontroll med tankeliv så vel som bevegelser. I dette foredraget stiller Hagtvet spørsmålet: Har Orwell fått rett i sine dystre spådommer, ja, er dagens samfunn til dels verre enn hans dystopi?

Tid og sted: 31. jan. 2016 14:00, HL-senteret

Foredrag av historiker Marthe Hommerstad, forfatter av den nylig utkomne Falsen-biografien "Stridsmannen". Christian Magnus Falsen var en av de sterke forkjemperne for jødeparagrafen i Grunnloven under debattene på Eidsvoll. I hans verden skulle vernet om den nye staten trumfe de fleste hensyn. I dette foredraget tar Hommerstad for seg Falsens syn på jødene. 

Tid og sted: 27. jan. 2016 15:00, Minnesmerket over deporterte norske jøder, Akershuskaia

Den internasjonale Holocaustdagen markeres ved minnesmerket over deporterte norske jøder på Akershuskaia. H.K.H Kronprins Haakon vil være tilstede, og dagens hovedtaler er statsminister Erna Solberg. Les mer om dette, andre arrangement og litt om bakgrunnen for dagen.

Tid og sted: 6. des. 2015 14:00, HL-senteret

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, gir sin oppsummering av året som har gått, og hva vi kan forvente i 2016. 60 millioner mennesker er nå på flukt fra krig og forfølgelse. Ni av ti fordrives i eller til et fattig land. Europa har mottatt flere flyktninger enn tidligere. Hva bør være vår verdensdels bidrag i 2016?

Tid og sted: 5. des. 2015 14:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

"Veien inn i krigen - og ut av den. Krigsårene og de lange linjer". Foredrag ved Ole Kristian Grimnes.

Tid og sted: 29. nov. 2015 14:00, HL-senteret

Skuespiller Ola B. Johannessen fremfører først en monolog fra nobelprisvinner Knut Hamsuns «På gjengrodde stier». Deretter vil Hamsun-forsker Ståle Dingstad dele noen av sine tanker om mannen og boken.

Tid og sted: 22. nov. 2015 14:00, HL-senteret

Ved Gjertrud Jynge og Ingvill Thorson Plesner.

Skuespiller Gjertrud Jynge og musiker Espen Leite fra Det Norske Teatret gjester HL-senteret med forestillingen "Frå landevegen". Gjennom tekst, sang og bilder forteller de om den norske omstreifermisjonen som Jynges tippoldefar, presten Jakob Walnum, grunnla i 1897. Misjonen ville gjennom tvang kristne og bosette tatere/romani og løsgjengere.

Tid og sted: 15. nov. 2015 15:30, HL-senteret

Foredrag ved Sigrun Slapgard. Det ble sagt om Sigrid Undset at hun var det første mannfolket som ledet Forfatterforeningen. Likevel ble hun og hennes store innsats lenge før 2. verdenskrig nærmest glemt. 

Tid og sted: 15. nov. 2015 14:00, HL-senteret

Benedicte Royer på bratsj, mezzosopran Eira Sjaastad og Sanae Yoshida på klaver urfremfører verket "Wound" av komponist Martin Ødegaard. De fremfører også musikk skrevet av Robert Schumann, Hermann Reutter, Joseph Marx og Johannes Brahms.

Tid: 9. nov. 2015 18:30

Sammen med produsent Morten Conradi ser vi denne sterke og rørende dokumentaren om Igor Jakovlevitsj Trapitsin (1918–2014), en av de mange sovjetrussiske krigsfangene som arbeidet i de tyske arbeidsleirene i Norge under krigen. Medfangene lagde instrumenter til han, og de tyske vaktene lot han spille. Det reddet livet hans. Etter frigjøringen i 1945 møtte Igor regissørens far i Brønnøysund, og de knyttet sterke bånd.

Tid: 8. nov. 2015 14:00

Foredrag ved Jon Rognlien. Fascisme-begrepet brukes i mange sammenhenger, og diskusjonene om hva som kan kalles fascisme og ikke, tar ingen ende. Men hva betyr egentlig selve ordet? Hva fikk Mussolini til å velge fasces-symbolet og hvor hadde han sine ideer fra?

Se foredraget.

Tid og sted: 7. nov. 2015 14:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

"Makt, motmakt og avmakt. Nazifiseringsfremstøt og holdningskamp på Universitetet 1940-1943", foredrag ved Jorunn Sem Fure. 

Studentersamfunnet ble oppløst av okkupasjonsmyndighetene 24. september 1940 etter en foredragskveld der talerne og tilhørerne markerte en antinazistisk front. Dette var siste gang på fem år det frie ord ble benyttet fra den tradisjonsrike akademiske talerstolen.

Tid og sted: 1. nov. 2015 14:00, HL-senteret

Foredrag ved Cora Alexa Døving. Begrepet rasisme har vært brukt om forferdelige hendelser, monumental urettferdighet og stor lidelse gjennom tidene. Men det beskriver også hendelser, ytringer og holdninger vi finner rundt oss til daglig.

Se foredraget.

Tid og sted: 31. okt. 2015 14:00, Gamle festsal, Universitet i Oslo, Karl Johans gate

"SS-staten Norge. De norske Waffen-SS-frivillige og Himmlers planer for Norge", foredrag ved Terje Emberland.

Av alle tyske instanser var det SS som hadde de mest ambisiøse og langsiktig mål i det okkuperte Norge. Opprettelsen av en tysk sivilforvaltning under Reichskommissar Terboven ga SS stor makt til å forsøke å gjennomføre ambisjonene om rask innlemmelse i fremtidens storgermanske rike.

Tid og sted: 26. okt. 2015 10:3017:00, Avreise fra HL-senteret

På denne skjebnesvangre datoen, også for jødene som var internert i Berg fangeleir under krigen, skal vi minnes dem gjennom et besøk.

Tid og sted: 25. okt. 2015 14:00, HL-senteret

Fiolinist Tor Johan Bøen og Helge Kjekshus på klaver spiller verker av Robert Schumann og Johannes Brahms.

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,- barn/studenter kr.100,-

Tid: 18. okt. 2015

Maria Rosvoll samtaler med Natalina Jansen, Jan Jansen og Robert Lorentzen.

 

På den internasjonale rom-dagen i år beklaget statsminister Erna Solberg den rasistiske politikken som har blitt ført mot norske rom før, under og etter 2. verdenskrig. Unnskyldningen kom etter at HL-senteret hadde lagt fram rapporten "Å bli dem kvit. Utviklingen av en "sigøynerpolitikk og utryddelsen av norske rom". 

Tid og sted: 15. okt. 2015 09:0016:30, Håndverkeren kurs- og konferansesenter

Hvordan kan skolen motvirke gruppefiendtlighet og udemokratiske holdninger? Hvordan fremme demokrati og inkludering? Disse spørsmålene tas opp på Dembra-konferansen 2015.

Tid og sted: 12. okt. 2015 18:30, HL-senteret

Filmskaperen Knut Erik Jensen, regissøren bak blant annet "Heftig og begeistret", opplevde som liten gutt tyskernes brente jords taktikk i Finnmark og Nord-Troms høsten 1944. Han viser film og forteller om denne tiden og gjenoppbyggingsarbeidet som fulgte.