Arrangementer - Side 11

Tid og sted: 29. jan. 2017 14:0015:30, HL-senteret

Arve Tellefsen på fiolin og Margareta Nilssen på klaver spiller satser fra sonater av Brahms, Grieg og Franck, satt sammen til et hele.

 

 

Tid og sted: 27. jan. 2017 15:0015:30, Akershuskaia, Oslo

Velkommen til den nasjonale minnemarkeringen av Den internasjonale Holocaustdagen 27. januar. Markeringen finner sted ved Minnesmerket over deporterte norske jøder ved utstikker 1 på Akershuskaia i Oslo. Det var herfra de norske jødene ble deportert med S/S Donau, og senere andre skip, til konsentrasjons- og dødsleirer.

Tid og sted: 4. des. 2016 14:00, HL-senteret

Siden åpningen i oktober 2014 har “Museum of the History of Polish Jews i Warszawa” fått stor oppmerksomhet fra media, publikum og eksperter. I foredraget vil museets høyt anerkjente direktør Dariusz Stola fokusere på utfordringer som museet møter.

Tid og sted: 3. des. 2016 14:00, Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate

I høstens siste foredrag i serien "Krig, okkupasjon og oppgjør", drøfter Terje Emberland, seniorforsker ved HL-senteret, bruken av antisemittiske konspirasjonsteorier innen norsk nazisme før og under okkupasjonen. 

Tid og sted: 28. nov. 2016 18:30, HL-senteret

Foredragsholder Øystein Hetland, doktorgradsstipendiat ved HL-senteret, arbeider med et prosjekt om norsk politi under andre verdenskrig. De tyske okkupantene, og spesielt SS, hadde et klart mål for det norske politiet: Det skulle bli en ivrig og overbevist håndhever av nazistisk politikk.

Tid og sted: 26. nov. 2016 19:00, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Bente Kahan opptrer denne kvelden med egne melodier til dikt av den polske samtidsforfatteren Tadeusz Rózewich. Stykket hadde premiere i Wrozlaw, Polen i 2015, og var en del av programmet til "Wroclaw European Capital of Culture 2016".

Tid og sted: 26. nov. 2016 14:00, Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate.

Under massearrestasjonene av jøder i Norge høsten 1942, klarte flere hundre jødiske barn og unge å flykte til Sverige. De individuelle opplevelsene til dem som på denne måten overlevde det norske Holocaust, løftes fram i dette foredraget av historiker og forfatter Birgit H. Rimstad. 

Tid og sted: 20. nov. 2016 14:00, HL-senteret

Som grunnlegger av fascismen og statsminister i Italia fra 1922 til 1943, forsøkte Benito Mussolini å «forme» italienerne etter nye kriterier og verdier – å skape «det nye mennesket». Fascisme-forskere har lenge ment at bevegelsens suksess i stor grad skyldtes vold og krigerske symboler. Foredragsholder Elisabetta Wolffs synspunkt er at oppslutningen først og fremst kan tilskrives Mussolinis politiske budskap.

Tid og sted: 12. nov. 2016 14:00, Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate

I dette foredraget tar Anette Homlong Storeide utgangspunkt i Administrasjonsrådets oppfordring til norsk industri om "å holde hjulene i gang" etter den kaotiske situasjonen som oppsto som følge av det tyske angrepet på Norge 9. april 1940. Dette ble starten på et fem år langt dilemma: Hvor gikk grensen mellom å holde produksjon og sysselsetting oppe, og uakseptabel kollaborasjon med okkupasjonsmakten?

Tid og sted: 7. nov. 2016 08:3010:00, Fritt Ord, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo

Den 7. november lanserer Ingvill Plesner sin nye bok om Religionspolitikk.  I forbindelse med lanseringen blir det et debattseminar der forfatteren, Anine Kierulf (Norsk senter for menneskerettigheter), Alexa Døving (HL-senteret), Sylo Taraku (Agenda) og Andreas Hompland (sosiolog) deltar.

Tid og sted: 30. okt. 2016 14:00, HL-senteret

I dette foredraget tar historiker Ingjerd Veiden Brakstad for seg 1990-tallets kriger og folkemord i Bosnia-Hercegovina og Rwanda. Bakgrunnen for disse konfliktene ble ofte forklart med “eldgammelt hat”, til tross for at “eldgammelt hat” egner seg dårlig som forklaring på folkemord og andre former for politisk massevold. Likevel hadde denne myten stor innflytelse på hvordan de to hendelsene ble forstått av omverdenen.

Tid og sted: 29. okt. 2016 11:0015:30, HL-senteret

Bli med på denne filmmarkeringen av at det er 80 år siden den spanske borgerkrigen startet. Vi viser filmene "Sommerfuglens tunge" og "13 roser". Det blir også innlegg ved Sigrun Slapgard, forfatter og journalist i NRKs utenriksredaksjon. 

Tid og sted: 23. okt. 2016 14:0017:00, HL-senteret

Romania har i 2016 formannskapet i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Det markeres gjennom foredrag, konsert og mottakelse på HL-senteret, med den rumenske ambassadøren til Norge, Adrian Davidoiu, som vertskap.

Tid og sted: 16. okt. 2016 14:00, HL-senteret

Det er urolige tider i Europa, med flyktningstrømmer, terrorhandlinger, et Storbritannia på vei ut av EU og pågående krigshandlinger i Ukraina. Direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Ulf Sverdrup, vil i dette foredraget snakke om tilstanden i dagens Europa.

Tid og sted: 13. okt. 2016 11:00, HL-senteret

Nürnbergprosessen (1945-49) hadde en dobbel funksjon overfor tyskerne - både straff og oppdragelse. Kim Priemel hevder i sin nye bok, The Betrayal: The Nuremberg Trials and German Divergence at de allierte løste dette problemet ved å ta i bruk et historisk perspektiv i den juridiske prosedyren. 

Tid og sted: 10. okt. 2016 18:30, HL-senteret

I dette foredraget vil Inge Eidsvåg gi bakgrunnen for tildelingen av Nobels fredspris i 1936 til Ossietzky, og vise hvordan Ossietzky-saken ble et brennpunkt for datidens politiske kamper. Eidsvåg vil også argumentere for at Ossietzky kan være et speil som gjør oss i stand til å avsløre maktens ufølsomhet og gjenkjenne sivilt mot.

Tid og sted: 9. okt. 2016 14:00, HL-senteret

Velkommen til å oppleve Phoebus Stryketrio med Tor Johan Bøen på fiolin, Benedicte Royer på bratsj, Aurelienne Brauer på cello og Sanae Yoshida på klaver fremføre Schuberts stryketrioer D 471 og D 581 i B-Dur samt Schumanns klaverkvartett Op. 47.

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr. 150,- og barn/studenter kr. 100. 

Tid og sted: 25. sep. 2016 14:00, HL-senteret

Søndag 25. september kan du oppleve to av Mozarts strykekvintetter på HL-senteret: C-Dur KV 516 og Ess-Dur KV 614

 

Tid og sted: 25. sep. 2016 10:0014:00, HL-senteret

Velkommen til åpent hus på Villa Grande søndag 25. september. Vær med på foredrag, omvisninger i bygningen og i HL-senterets utstillinger. 

Tid og sted: 24. sep. 2016 14:00, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate

Foredrag om krigsseilerne ved Guri Hjeltnes. Norske sjøfolk seilte fra verdenskrigens utbrudd i september 1939 til og med Japans kapitulasjon høsten 1945. Ingen annen sivil gruppe nordmenn kan vise til lengre sammenhengende krigsinnsats.

Tid og sted: 22. sep. 2016 09:0017:00, HL-senteret

Etter den første verdenskrig ble passet obligatorisk reisedokument i Europa. Eller som den østerrikske jøden Stefan Zweig skrev i sin selvbiografi, Verden av i går: "Før hadde mennesket bare en kropp og en sjel. I dag må en dessuten ha et pass, ellers blir en ikke behandlet som et menneske." For omreisende minoriteter, og spesielt rom-minoriteten, hadde dette store konsekvenser.

Tid: 22. sep. 2016

Etter den første verdenskrig ble passet obligatorisk reisedokument i Europa. Eller som den østerrikske jøden Stefan Zweig skrev i sin selvbiografi, Verden av i går: "Før hadde mennesket bare en kropp og en sjel. I dag må en dessuten ha et pass, ellers blir en ikke behandlet som et menneske." For omreisende minoriteter, og spesielt rom-minoriteten, hadde dette store konsekvenser.

Se opptak fra konferansen (på engelsk) her.

 

Tid og sted: 18. sep. 2016 14:00, HL-senteret

Søndag 18. september kan du oppleve både Helge Ibergs nye verk "KVARTETT for livet i sin alminnelighet og Olivier Messiaens "Quatuor pour la Fin du Temps". Musikere er Ingfrid Nyhus på klaver, Hans Chr. Bræin på klarinett, Geir Inge Lotsberg på fiolin og Øystein Birkeland på cello. Johanne Byhring spiller marimba i Ibergs verk.

Tid og sted: 16. sep. 2016 10:0015:00, HL-senteret

På 1520-tallet forsvarte Martin Luther jødene mot forfølgelse og hån fra de kristne. Men mot slutten av sitt liv endret han syn. I 1543 utga han et sterkt jødefiendtlig skrift med tittelen «Om jødene og deres løgner». Her argumenter han på en annen måte enn det som var vanlig i senmiddelalderens antijudaistiske teologi. 

Tid og sted: 12. sep. 2016 18:30, HL-senteret

Berit Nøkleby vil med utgangspunkt i boken Hitlers Norge snakke om hvordan landet ble styrt i de fem okkupasjonsårene. Sentralt i foredraget står Wehrmacht, Reichskommissar, politi og domstoler, et regime der makt var rett, Hitlers ord loven, og der det ikke var noen sikkerhet for liv, eiendom eller frihet.