Ytringsfrihet - rom for alt og alle?

Nordisk konferanse om ytringsfrihet og ytringsklima
29.-30. september 2022, HL-senteret, Oslo

Program*

Last ned konferanseprogrammet som pdf.

Klikk her for mer informasjon og påmelding til konferansen.

Onsdag 28. september

Mottakelse i Oslo Rådhus
Marianne Borgen, ordfører i Oslo, inviterer konferansedeltakere til mottakelse.

Torsdag 29. september

9.00 – 9.30      Åpning av konferansen

Åpningshilsen
Tonje Brenna. Kunnskapsminister Norge.

Presentasjon av konferanseprogrammet
Guri Hjeltnes, direktør HL-senteret, og Jostein Kobbeltveit, daglig leder Raftostiftelsen

9.30 – 11.45    Hva vi snakker om når vi snakker om ytringsfrihet?

Keynote: The strange life of free speech today: Publics, politics, platforms
Gavan Titley. Medieviter ved Maynooth Univeristy og universitetet i Helsinki.

"Trykkefrihet og trykkefrekkhet"  - om grenser for det tillatte i ytringer siden 1800
Dag Michaelsen. Professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Ytringsfrihetens rettslige grunner og grenser
Anine Kierulf. Spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Ytringsfrihetens grenser i en ny offentlighet
Kjersti Thorbjørnsrud. Forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Panelsamtale
Gavan Titley, Dag Michaelsen, Anine Kierulf og Kjersti Thorbjørnsrud
Samtaleleder: Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord.

11.45 – 12.45  Omvisning HL-senteret: Mino og U/synlig

U/synlig – om hverdagsrasisme
Cora Alexa Døving. Forsker ved HL-senteret.

12.45 – 13.45  Lunsj

13.45 – 15.30  Ytringsfrihet og humor i internettets tidsalder

Fordom som metode
Siri Dokken. Avistegner og professor i illustrasjon.

"I did it for the lulz": om memetisk ironi og dehumanisering i digital subkultur 
Cathrine Thorleifsson. Forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved UiO.

Humor og ytringer i skolegården
Solveig Moldrheim. Undervisningsleder ved Raftostiftelsen.

Big techs egenregulering - For meget, for lidt eller forkert?
Sten Schaumborg-Müller. Professor ved Juridisk institut, Syddansk Universitet.

Panelsamtale
Siri Dokken, Cathrine Thorleifsson, Solveig Moldrheim og Sten Schaumborg-Müller.
Samtaleleder: Mona Abdel-Fadil. Forsker ved HL-senteret.

16.00                Konsert

19.30                Konferansemiddag

Fredag 30. September

9.15 – 10.40    Ytringsrom i praksis: Hva står på spill? Aktuelle perspektiver

Ytringsfrihetens verdi og ulempene med å begrense den 
TBA.

Vi må tåle ytringer som vi ikke liker - eller må vi det?
Lisa Esohel Knudsen. Rådgiver i Minotenk.

Hatefulle ytringer og ytringsfrihet
Riikka Kaukinen. Kampanjekoordinator for No Hate Speech Movement i Finland

Panelsamtale
Samtaleleder: Jostein Kobbeltveit. Daglig leder i Raftostiftelsen

10.50 – 12.15  Ytringer i skolen – Safe space eller brave space?

Mellan kontroversiella åsikter och safe spaces – om empatisk gränssättning i klassrummet
Christer Mattsson. Lærer, forsker og direktør ved Segerstedtinstitutet ved Göteborg universitet.

Å ønske barns selvuttrykk velkommen. Kjærlighetens pedagogikk som redskap for å skape ytrigsfrihet i skolen
Stine Bang Svendsen. Førsteamanuensis i pedagogikk ved NTNU.

Skolens rammer og tiltak som verktøy for å støtte demokratisk dialog og ytringsfrihet
Dorthe Anthony. Afdelingsleder Vordingborg Kommune.

Ytringsfrihet på elevenes premisser
Aslak Berntsen Husby. Leder i Elevorganisasjonen 

Panelsamtale
Christer Mattsson, Stine Bang Svendsen, Dorthe Anthony og Aslak Berntsen Husby
Samtaleleder:
Claudia Lenz. Professor ved MF vitenskapelige høgskole og HL-senteret, leder for Dembra for lærerutdanningen.

12.15 – 13.15  Lunsj

13.15 - 14.45  Folkedialog: hvilken rolle spiller ytringsfrihet i dag?

Nansen Fredssenter

15.00 - 16.00  Oppsummering og utblikk

 

Klikk her for mer informasjon og påmelding til konferansen.

* Med forbehold om justeringer.

Publisert 25. apr. 2022 22:58 - Sist endret 4. mai 2022 08:31