Tools for Youth

HL-senteret og Polin-museet/ Warszawa inviterer formidlere fra museum og andre kulturinstitusjoner til det polsk-norske interaktive webinaret "Tools for Youth – How can museums and cultural institutions engage young audiences?".


Hvordan kan vi møte, engasjere og involvere ungdom og et yngre publikum for å stimulere deres nysgjerrighet og empati? Kanskje enda viktigere; hvordan oppmuntre dem til å ta avstand til og motarbeide rasisme, fremmedfrykt og antisemittisme?

"Tools for Youth" er et polsk-norsk samarbeidswebinar som ønsker å imøtekomme disse problemstillingene gjennom foredrag og interaktive workshops. Vi vil vise frem fersk forskning på området og sammen dele de beste løsninger og erfaringer for å engasjere og involvere det yngre publikum.

Seminaret tilbyr et variert program av foredrag, paneldebatter og workshops. For å nevne noen eksempler fra programmet vil det blant være en paneldebatt om «å lære og å lære bort ved museer og minnesteder». - Hva er fordelene/utfordringene med å ta klassene ut av klasserommet? - mellom Forum för levande historia i Stockholm, Det europeiske Wergelandsenteret, Læringssenteret på Utøya og Hl-senteret. I tillegg nevner vi her en workshop om historiebevissthet, og hvordan tilnærme seg tung tematikk i møte med ungdom som vil ledes av Auschwitz Jewish Center in Oświęcim

Webinaret er utviklet av HL-senteret og POLIN - Museum of the History of Polish Jews. Deltakelse i webinaret er gratis.

Bidragsytere til programmet: Interkulturelt musuem Oslo, Demokrativerkstedet Utøya, Det europeiske Wergelandsenteret, Forum för levande historia Stockholm, Norsk teknisk Museum Oslo, Universitet i Sørøst Norge, Jewish Learning Center Oświęcim, Kantar m.fl.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

 

 

Publisert 22. feb. 2022 16:03 - Sist endret 30. juni 2022 14:25