Rasisme i julekrybben?

De hellige tre konger er et de mest kjente religiøse ikon som finnes. De er blitt symbol på det universelle og verdensomfattende ved kristendommen.
Men hva skjer når kongene havner i en kryssild av debatt om rasisme, kolonihistorie og slavehandel?

Foto: Foto: Sebastian Gollnow/DPA

Kirken Münster i Ulm i Tyskland har en 100 år gammel julekrybbe, som hvert år hadde en sentral plass i advents- og juletiden. Men i 2020 vakte Black Lives Matter en debatt om rasisme, og da «oppdaget» menighetsrådet at den svarte kongen hadde klart rasistiske trekk. De bestemte derfor at gruppen med de hellige tre konger ikke skulle stilles opp i kirken. Avgjørelsen skapte enorm diskusjon og fikk stor mediadekning. 

I boken Svarte kong Baltasar. De hellige tre konger: rase, religion og politikk (Dreyers 2022) spør Halvor Moxnes etter sammenhengen mellom slavehandel på 1400-tallet og historien om hvordan den ene av de hellige tre konger ble svart. Og hvordan preget kolonikriger og rase-stereotypier i Tyskland tidlig på 1900-tallet den svarte kongen i julekrybben i Ulm? 
Historien om de hellige tre konger er et eksempel på at religiøse tradisjoner er en del av en politisk sammenheng, og at religiøse symboler kan være en del av hverdagsrasismen. Hvordan kan kirkene møte utfordringene fra rasisme, globalt og lokalt? 

Moxnes har høstet strålende anmeldelser for sin bok, bl a i Stavanger Aftenblad. Se også forlaget Dreyer sin side om boken.

Professor og forfatter Halvor Moxnes møter Cora Alexa Døving til samtale om religion og rasisme. Etter samtalen inviteres alle til en ekstra tur i utstillingen U/SYNLIG – hverdagsrasisme i Norge. Velkommen!

Halvor Moxnes er professor emeritus ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans spesialfelt er Det nye testamente og Jesus, både historisk og i kulturell fortolkning. Han har også i 40 år vært engasjert i homofiles stilling i kirke og samfunn.

Cora Alexa Døving er religionshistoriker og forsker I ved HL-senteret. Hennes forskning har fokusert på ulike majoritets- og minoritetsrelasjoner. Døving var fagansvarlig i utarbeidelsen av utstillingen U/SYNLIG – hverdagsrasisme i Norge.

Publisert 24. feb. 2022 10:31 - Sist endret 30. juni 2022 14:25