Muslimfiendtlighet: et blaff fra fortiden?

Hva er muslimfiendtlighet og hvor kommer det fra? Hvor ser vi den i det daglige? Velkommen til høyaktuelt søndagsforedrag!

Illustrasjon: Øyvind Westgård, Westgaard Illustrasjon

Muslimfiendtlighet har lange og koloniale historiske røtter i Europa. Likevel er det en utbredt forestilling om at dagens muslimfiendtlighet er ny. I dette søndagsforedraget vil forsker II ved HL-senteret, Mona Abdel-Fadil, diskutere hvordan «orientalisme» og gamle forestillinger om muslimer legger sterke føringer på samtidens populærkultur og politiske debatter. Noen forestillinger står bom fast i en fjern fortid, mens andre får nye samtids-tilpassede uttrykk, på til dels overraskende måter.

Foto: Frederik Tellerup
Foto: Frederik Tellerup

Mona Abdel-Fadil er forsker II ved HL-senteret. Hun var en av tre kuratorer bak samtidsutstillingen U/SYNLIG – hverdagsrasisme i Norge, og forsker for tiden på muslimfiendtlighet. Abdel-Fadil arbeider ofte i skjæringsfeltet mellom forskning og kunstnerisk formidling.

Arrangementet er gratis. Foredraget strømmes:

 

 

Publisert 9. mars 2022 14:18 - Sist endret 30. juni 2022 14:25