Levde liv i skyggen av loven - Fra «Omgængelse imod Naturen» til moderne homoseksuelle

I 2022 er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Den 21. april 1972 ble paragraf 213, som forbød seksuelle handlinger mellom menn, fjernet fra straffeloven. Dette markeres over hele landet under paraplyen Skeivt kulturår. HL-senteret inviterer til samtale om hvordan homofile relasjoner har blitt oppfattet gjennom historien. Arrangementet strømmes.

Skeivt arkiv, A-0001, Karen-Christine Friele

Selv om seksuelle handlinger mellom menn har vært offisielt straffbart fram til 1972, har kjærlighet mellom likekjønnede levd sitt liv på forskjellige måter, avhengig av faktorer som kjønn, sosial klasse og etnisitet. Hvor viktig homoseksualitet har vært som kulturell og sosial faktor har vekslet, den har sjelden betydd en avgjørende forskjell. Den har vært diskutert og definert innen fag som teologi, juss og medisin, men folkelige praksiser og forståelse har levd sitt liv uavhengig av disse diskusjonene.

Det var i perioden 1970-1995 at homoseksualitet fikk sin største kulturelle betydning som uttrykk for identitet. Det ble uttrykt gjennom begreper som «å komme ut», «legning», «åpenhet» og «seksuell identitet», som mange identifiserte seg med.

Samtalen presenterer ulike praksiser og forståelser av homofile relasjoner i Norge gjennom tidene, og konstruksjonen av «den moderne homoseksualitet» fra rundt 1970.

Samtalen blir ledet av Halvor Moxnes, professor i teologi ved Universitetet i Oslo. Moxnes har i over 40 år vært engasjert for homofiles situasjon i kirken. Moxnes prekte ved den første solidaritetsgudstjenesten for homofile under Homodagene 1982, i Sagene kirke.

Tone Hellesund er etnolog ved Universitetet i Bergen, med søkelys på ulike perspektiver på kjønn og seksualitet gjennom tidene. For tiden forsker hun på skeive hjemmeliv 1842-1972.

Hans Wiggo Kristiansen er sosialantropolog ved OsloMet, med et særlig fokus på sammekjønnsrelasjoner 1920-1970 og gryende homokamp på 1950- og 60-tallet.

Arrangementet er gratis. Samtalen strømmes live og kan ses i opptak senere.

Publisert 18. mars 2022 13:00 - Sist endret 30. juni 2022 14:25