Krigen i Ukraina: hvilken rolle spiller det internasjonale samfunn?

HL-senteret får førstkommende søndag besøk av to gjester som skal diskutere Ukraina-krigen i samtale med seniorforsker Ellen E. Stensrud. Ambassadør Knut Vollebæk har med sin bakgrunn fra OSSE unik kunnskap om den europeiske sikkerhetsarkitekturen. Journalist og forfatter Tove Gravdal følger FNs sikkerhetsråd tett. Vi spør: Kan FNs ulike organer spille en rolle i å begrense krigen? Må europeisk tenkning om sikkerhet endres som følge av krigen? Og hva kan Norge og andre stater gjøre for å begrense sivilbefolkningens lidelser? Foredraget blir strømmet

Knut Vollebæk er tidligere norsk utenriksminister og har hatt en rekke sentrale posisjoner internasjonalt. Han har vært Norges ambassadør i USA og høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE. Siden 2013 har han vært kommissær i Den internasjonale kommisjon for savnede personer (ICMP).


Tove Gravdal er journalist og forfatter. Hun er spesialist på internasjonal politikk og utviklingsarbeid. I 2020 utga hun boka «Til bords med de mektige - historien om Norge og FNs sikkerhetsråd».


Ellen Emilie Stensrud er seniorforsker og forskningsleder ved HL-senteret, med forebygging av folkemord og massive menneskerettighetsbrudd som spesialfelt.

 

Arrangementet er gratis. Om du ikke har anledning til å delta kan du følge foredraget direkte, HL-senteret strømmer arrangementet.


 

Publisert 17. feb. 2022 10:51 - Sist endret 30. juni 2022 14:25