Familieforestilling med Grav litteratur- og teatergruppe

For 14. år på rad inviterer HL-senteret Grav litteratur- og teatergruppe til markering av Henrik Wergelands fødselsdag.

Gjennom sang og spill, dialog, dikt og drama om frihet, fedrelandskjærlighet og solidaritet, presenterer barn og unge tekster av Henrik Wergeland, Henrik Ibsen og Ingeborg Refling Hagen med flere.

Paragraf 2 i Grunnloven av 1814 nektet jøder og jesuitter adgang til Norge. Henrik Wergeland appellerte til nestekjærlighet og argumenterte for endring av paragrafen gjennom artikler og diktning. Noen av tekstene taler direkte til barn.

Regi: Liv Cecilie Birkeland, Anne Jorunn Kydland, Maj-Christel Skramstad.

 

Publisert 18. mars 2022 13:44 - Sist endret 30. juni 2022 14:25