Konsert: «Sanger fra Grini»

"Sjølsagt var det forbudt å synge på Grini, men vi sang likevel hver eneste dag, og ikke minst under appellen på brakka om kvelden mens vi ventet på telleren.»

Per Vollestad med sine medmusikere kommer til HL-senteret 22. mai. Sammen forteller og synger de grinifangenes historier bygget på fangenes egne dagboksnotater, illegale brev og sanger, og illegale tegninger og fotografier fra Grini. Trioen har spilt inn flere CD-er med illegale sanger fra krigens dager og blant disse også «Sanger fra Grini».

"

Den siste appell på Grini fangeleir på frigjøringsdagen 8. mai 1945. Foto: Fanny Wikborg/Oslo Museum

 

En av dem som bidro sterkt til kulturlivet på Grini var Otto Nielsen, og derfor har hans sanger fått en bred plass i denne konserten. Med hjemmelagd ukulele gikk han og resten av "Grinikvartetten" rundt fra brakke til brakke og underholdt:

"Vi gjorde det vi kunne for å synge hull i piggtråden, men dessverre var det en usikker sanggruppe" fortalte Otto, "rett som det var kunne tenoren bli satt på Akershus og bassen bli sendt til Tyskland. Det var pussig med de folkene vi hadde her; de ga seg aldri med å arrestere folk!"

"Gutta på skauen" synger om blomstersuppe og vennskap, men også om fangevokteren Kunze, pryl, sult og orging av sigaretter og tran.

Per Vollestad er sanger og forfatter med operagjestespill i bl.a. Milano, Wien, Brussel, Amsterdam, Antwerpen og Tokyo. Han har spilt inn over 30 CD-er med repertoar som spenner fra opera/oratorier og romanser til musikk i grenselandet mellom jazz og samtidsmusikk. Han var den første med doktorgrad fra Norges musikkhøgskole, og i 2006 debuterte han på bokmarkedet med en biografi om komponisten Christian Sinding. Høsten 2020 kom boken Livet på Grini under annen verdenskrig ut på Kagge Forlag. Sammen med Fredrik Øie Jensen og Svein Olav Blindheim i trioen "Gutta på skauen" har han også spilt inn flere CD-er med illegale og forbudte sanger fra annen verdenskrig, blant annet fra Grini fangeleir.

Publisert 26. apr. 2022 11:20 - Sist endret 28. juni 2022 13:27