The Nazi Genocide of the Roma and its Legacy

Konferanse om nazistenes folkemord på romene og arven etter dette.
Conference about the nazi Genocide of the Roma and its Legacy.

Bildet viser en gruppe romfanger i konsentrasjonsleiren Belzec som venter på instruksjoner fra sine tyske fangevoktere.
Foto: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

Akademisk forskning på det nazistiske folkemordet på romer har gjort betydelige framskritt de siste to tiårene. Romer er nå universelt anerkjent som en minoritetsgruppe nazistene og noen av deres allierte hadde som mål å ødelegge. På denne konferansen vil forskere fra syv land vurdere forskningsstatus, kartlegge ytterligere undersøkelsesveier og diskutere de mest effektive formene for minnemarkering.

 

Academic research on the Nazi genocide of the Roma has done significant advances in the past two decades. A marginal subject within the context of the Holocaust, the Roma are now universally recognized as a specific minority group targeted by the Nazis and some of their allies for destruction. Scholars from seven different countries will assess the status of research, identify further avenues of inquiry, and discuss most effective forms of commemoration. Program

 

Publisert 30. juni 2022 15:20 - Sist endret 18. aug. 2022 13:26