På sykehus i skjul for nazistene

I de dramatiske høstukene i november 1942 søkte mange norske jøder tilflukt for nazistene i norske sykehus. Enkelthistorier om slike innleggelser er omtalt tidligere, men nå er temaet for første gang undersøkt mer systematisk. Kåre Olsen, forfatter av boka "Jødene som ble innlagt i sykehus for å unngå deportasjon", forteller om sitt forskningprosjekt. 

 

Foto: Anders Beer Wilse, Oslo Bymyseum

De fleste innleggelsene fant naturlig nok sted ved sykehus i Oslo, men jøder ble innlagt over store deler av landet denne høsten. De fleste ble lagt inn på somatiske sykehus, men også psykiatriske sykehus og tuberkulosesanatorium skjulte jøder på flukt fra nazistene.

Ved å oppsøke sykehus viste mange jøder handlekraft og initiativ i sin fortvilte situasjon. På den annen side risikerte leger og øvrig helsepersonell mye ved å skrive inn jøder som pasienter med overdrevne eller oppdiktede diagnoser.

Kåre Olsen har gjennomsøkt store arkivmengder i sitt forskningsprosjekt, bl.a. arkivmateriale etter Statspolitiet og Innenriksdepartementet. Han har også gått gjennom aktuelle pasientjournaler. Boka "Jødene som ble innlagt i sykehus for å unngå deportasjon" publiseres som et supplement til tidsskriftet "Michael" som utgis av Det norske medicinske Selskab.

Arrangør

HL-Senteret
Emneord: Jøder, Holocaust, 2. verdenskrig, Jødeforfølgelse
Publisert 9. aug. 2022 10:08 - Sist endret 5. sep. 2022 09:07