På sykehus i skjul for nazistene

Sist endret 24. aug. 2022 10:56 av ingebkve@uio.no
Sist endret 5. sep. 2022 09:07 av ingebkve@uio.no

I de dramatiske høstukene i november 1942 søkte mange norske jøder tilflukt for nazistene i norske sykehus. Enkelthistorier om slike innleggelser er omtalt tidligere, men nå er temaet for første gang undersøkt mer systematisk. Kåre Olsen, forfatter av boka "Jødene som ble innlagt i sykehus for å unngå deportasjon", forteller om sitt forskningprosjekt.