Jødiske identiteter i skyggen av Holocaust

Ideen om jøder som en ensartet gruppe er sterk. Forskningsprosjektet «Jødiske identiteter  - valg og forhandlinger, praksiser og tradisjoner i samtidens Norge», viser at jødisk liv og identitet leves ut på mange forskjellige måter. HL-senterets Cora Alexa Døving som har ledet forskningsprosjektet, vil legge frem funn fra forskningen.

Illustrasjonen viser en synagoge og trær med høstfarger, samt tittelen på arrangementet "Jødiske identiteter i skyggen av Holocaust"

Til tross for alle oppgjør med Holocaust finnes det fortsatt en ganske unyansert forestilling om jødiskhet både i Norge og ellers i Europa, ifølge Døving.

- Dette forskningsprosjektet viser at selv i en så liten minoritet som den norske, med bare mellom 1500 og 2000 jøder, er det snakk om en veldig mangefasettert minoritetsgruppe. Det synes som om skyggen fra historien har gjort den jødiske minoriteten usynlig i sammenhenger der folkemordet ikke står sentralt, sier Døving.


Les artikkel om forskningsprosjektet her.

Arrangør

HL-senteret
Emneord: jødisk, jødisk identitet, jøder, Holocaust
Publisert 5. sep. 2022 10:21 - Sist endret 5. sep. 2022 10:21