Jødisk - identitet, praksis og minnekultur

Har tyngden av holocaust gjort den jødiske minoriteten usynlig i andre sammenhenger?  Jødisk liv i nåtiden har blitt viet liten faglig interesse. Det er derfor en glede å invitere til en konferansen der samtiden dannet utgangspunktet: Hvordan videreføres og skapes jødisk identitet, praksis og minnekultur i dagens Norge?

Bildet viser en bokforside med et granateple og tittelen "Jødisk identitet, praksis og minnekultur

På konferansen vil boka "Jødisk identitet, praksis og minnekultur" basert på forskningsprosjektet, bli lansert. Forfatter er Cora Alexa Døving, forsker ved HL-senteret.


Program og mer informasjon om foredragsholderne.

Konferansen markerer avslutningen på Negotiating Jewish Identity – Jewish Life in 21st Century Norway, et forskningsprosjekt støttet av Norges forskningsråd. Samtidig lanseres en bok basert på prosjektets ulike studier.

Studiene viser at jødisk identitet (re)forhandles frem i mange og ulike sammenhenger: i relasjon til storsamfunnet, i relasjon til religiøs ortodoksi, i relasjon til andre minoritetsgrupper – og i minnekulturen etter holocaust. Foredrag og panelsamtaler vil gi et innblikk i sammenhenger der jødisk identitet aktualiseres og formes – og i det mangefasetterte ved jødisk liv.

Den jødiske minoriteten har mange minoritetsstatuser: De er en religiøs minoritet, en nasjonal minoritet og omtales tidvis også som en etnisk minoritet. Dermed har de en tydelig befestet status som minoritetsgruppe, samtidig som typiske sosiologiske kriterier for å identifisere medlemmer av en minoritetsgruppe er fraværende. Hva betyr denne kombinasjonen av synlighet og usynlighet for bevaring og utforming av jødisk liv og identitet i dagens Norge?

 

Foredragsholdere: 
Vibeke Kieding Banik er forsker og formidler ved HL-senteret
Marie Eberson Degnæs er stipendiat ved HL-senteret og tilknyttet Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo
Ida Marie Høeg er professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder og professor II ved Mittuniversitetet i Sverige
Gunnar Haaland er professor i KRLE ved NLA Høskolen
Claudia Lenz er professor i samfunnsfag med vekt på forebygging av antisemittisme og rasisme ved MF Vitenskapelig høyskole og forsker I ved HL-senteret
Nora Stene er førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo
Cathrine Thorleifsson er førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, for tiden medlem av Ekstremismekommisjonen
Cora Alexa Døving, prosjektleder og forsker I ved HL-senteret

 

PÅMELDING:

Publisert 7. sep. 2022 11:05 - Sist endret 22. sep. 2022 08:15