Lansering av ny holdningsundersøkelse

HL-senteret presenterer en ny forskningsrapport om holdninger til jøder og muslimer i Norge.

 

Rapporten presenterer resultatene fra tre undersøkelser om holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2022: en befolkningsundersøkelse, en minoritetsundersøkelse og en ungdomsundersøkelse. Kartleggingen av holdninger til jøder ble gjennomført for første gang i 2011, mens kartleggingen av holdninger til muslimer og minoriteter ble gjort for første gang i 2017. Ungdomsundersøkelsen er den første av sitt slag. 

-Ved å gjenta undersøkelsene hvert femte år har det vært mulig å se utviklingen av holdninger over tid, sier prosjektleder Vibeke Moe på HL-senteret, som skal legge fram rapporten 6. desember. 

Rapporten er laget på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet etter en utlysning i 2020Undersøkelsen er finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
 

Program for lanseringen

Kontaktperson for media:
Ingeborg Vea, kommunikasjonsansvarlig
tlf. 930 54 808, i.k.vea@hlsenteret.no

Arrangør

HL-senteret
Emneord: Holdningsundersøkelse, fordommer, muslimer, jøder, minoriteter, holdninger
Publisert 18. nov. 2022 13:32 - Sist endret 6. des. 2022 08:45